מתווה מיוחד מאפשר לתת הקלות למשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון ולבני משפחתם שמתקשים בתשלום קנסות על בנייה למטרת מגורים
כדי לקבל את ההקלות יש לשלוח בקשה מקוונת לנשיא המדינה ("בקשת חנינה")
ראו גם מידע על הזכאות להקלות לחייבים בקנסות בנושאים כלליים בתקופה זו
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים
טפסים

בעקבות מלחמת חרבות ברזל הורחבו אפשרויות החנינה כדי להקל בעונשי קנסות שהוטלו על מי שבנו למטרת מגורים ביישובים שקיים בהם אתגר תכנוני משמעותי.

מי זכאי?

 • מי שחויבו בקנס על בניית נכס שמשמש למגוריהם ומשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
  • לוחמים בשירות סדיר או במילואים בתקופת המלחמה.
  • מי שתרמו תרומה משמעותית לביטחון המדינה בתקופה זו.
  • בני משפחה מדרגה ראשונה של הלוחמים או של מי שתרמו תרומה משמעותית לביטחון, שמתגוררים עימם.
  • בני משפחה מדרגה ראשונה של חללי צה"ל או חללי כוחות הביטחון.
 • זאת בתנאי שמדובר ביישוב או בשטח עם קשיים משמעותיים בהסדרה התכנונית, שהיוו מכשול בהסדרת הבנייה מבחינת מגישי הבקשה.
 • תנאים נוספים שייבחנו במסגרת ההליך:
  • המבקש לא הורשע בעבירה פלילית ב-5 השנים האחרונות.
  • הנכס לא נבנה על תשתיות לאומיות או ציבוריות או באופן שעשוי לסכל מימוש של צורך ציבורי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא ולשלוח טופס בקשת חנינה מקוון.
 • הבקשה תוגש על-ידי בעלי החוב עצמם או באמצעות בא כוחם או בן משפחתם מדרגה ראשונה.
  • לבקשה שמוגשת על-ידי בא כוח יש לצרף ייפוי כוח.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי קרוב משפחה מדרגה ראשונה יש לציין כי היא מוגשת בידיעתו ובהסכמתו של בעל החוב.
 • יש לצרף אסמכתות שתומכות בכך שהבנייה שהוטל עליה הקנס נעשתה לצרכי המגורים של המבקש.
 • למידע נוסף על ההליך ראו אתר בית הנשיא.
 • לבירורים ניתן להתקשר אל:
  • הלשכה המשפטית בבית הנשיא - 02-6707211
  • מזכירות מחלקת חנינות במשרד המשפטים - 073-3927070
שימו לב
 • המתווה המיוחד שנקבע בעקבות המלחמה לא מונע הגשת בקשות חנינה בהתאם לכללים הרגילים (כל מי שנקלעו למצוקה כלכלית יכולים להגיש בקשה בהתאם לכללים הקבועים לגבי הקלה בקנסות).
 • למידע נוסף ראו הגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה באתר מחלקת החנינות במשרד המשפטים (יש לסמן "בקשה להקלה בהחלטות ובעונשים אחרים" ולאחר מכן "הקלה בקנסות תעבורה או קנסות פליליים או קנסות כלליים").

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים