בעקבות מלחמת חרבות ברזל קבעה רשות האכיפה והגבייה הקלות לחייבים בהוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות
ההקלות כוללות דחיית ביצוע הליכי גבייה מסוימים בהוצאה לפועל ודחיית מועדי התשלום במרכז לגביית קנסות
חייבים שמשתייכים לאוכלוסיות שנפגעו או הושפעו עקב המלחמה ובני משפחותיהם זכאים לקבלת הקלות נוספת כפי שיפורט בהמשך


על מנת להקל על החייבים בהוצאה לפועל ובמרכז לגביית הקנסות, גיבשה רשות האכיפה והגבייה מתווה שכולל הקלות לחייבים.

 • המתווה כולל הקלות לכלל החייבים, הקלות נוספות לאוכלוסיות שנפגעו עקב המלחמה, והקלות לחייבים במרכז לגביית קנסות.

ההקלות בלשכות ההוצאה לפועל

הקלות בהוצאה לפועל לכלל החייבים

 • בתקופה בין 01.01.2024 ועד 31.05.2024 לא יבוצעו ההליכים הבאים בהוצאה לפועל נגד כלל החייבים:
  • עיקול ותפיסת מיטלטלין ורכב (למעט מכירת מיטלטלין ורכב שכבר נתפסו)
  • צו הבאה
 • כמו כן, לא ייספרו הימים שבין 07.10.2023 ועד 31.12.2023 במניין הימים הנדרשים להגשת התנגדות, התייצבות לחקירת יכולת, הגשת תגובה וכל דבר אחר שנקבע בחוק או בהחלטת רשם הוצאה לפועל.

הקלות בהוצאה לפועל לאוכלוסיות שנפגעו או הושפעו עקב המלחמה

 • חייבים שמשתייכים לאוכלוסיות שנפגעו או הושפעו עקב המלחמה ובני משפחותיהם זכאים, בנוסף להקלות לכלל החייבים, להקלות נוספות.
 • במהלך התקופה שבין 07.10.2023 ועד 31.08.2024 לא יהיה ניתן:
  • לפתוח נגדם תיק חדש בהוצאה לפועל (למעט פתיחת תיק מזונות, או פתיחת תיק שבו ביקש הזוכה לנקוט בהליך מסוים טרם מסירת אזהרה ובקשתו אושרה)
  • לרשום עיקול אצל צד ג', עיקול משכורת, תפיסת רכוש מעוקל אצל צד ג'.
  • לרשום עיקול כספי הזוכה בתיק או מימוש עיקול כזה.
  • להטיל הגבלות או קבלת מידע על חייב
  • לבטל הכרה בחייב כחייב משלם
  • להטיל עיקולים חדשים או לנקוט הליכי גבייה בגין חובות למרכז לגביית קנסות.
  • לבצע צו מאסר בתיק מזונות
  • לבצע צו הבאה
  • לבצע פסק דין לפינוי מושכר
  • לעקל ולהוציא מיטלטלין
שימו לב
 • האוכלוסיות שזכאיות להגנה עקב המלחמה הם:
  • חיילים/ות ובני/בנות זוגם.
  • שוטרים או כבאים.
  • סוהרים ששירתו בין 07.10.2023 ועד 31.03.2024 ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה להשתלטות על אסירים, ביחידה מבצעית מחוזית, או באגף בבית סוהר שמשמש להחזקת אסירים או עצורים בעבירות טרור.
  • אנשים שנהרגו בפעולות איבה או במלחמה ובני/בנות זוגם, הוריהם וילדיהם.
  • חטופים, שבויים או נעדרים, או בני/בנות זוגם, הוריהם וילדיהם.
  • אנשים המתגוררים ביישוב שהתפנה
  • אנשים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות כתוצאה מפעולת איבה או המלחמה, או בני/בנות זוגם, הוריהם וילדיהם.

הקלות במרכז לגביית קנסות

הקלות במרכז לגביית קנסות לכלל החייבים

 • כל החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס (למעט קנסות של רשויות מקומיות) חל בין 07.10.2023 ועד 31.12.2023, יכולים לדחות את תשלום הקנס עד ליום 01.02.2024.
  • בתקופה זו, לא יתווסף לקנס תוספת פיגורים, כלומר, ניתן לשלם אותו לפי הסכום המקורי.
  • הקלה זו ניתנת לחייבים באופן אוטומטי ואין צורך לפנות למרכז לגביית קנסות בעניין.
 • כל החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.01.2024 ועד 31.01.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.03.2024.
 • כל החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.02.2024 ועד 29.02.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.04.2024.
 • כל החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.03.2024 ועד 31.03.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.05.2024.

הקלות במרכז לגביית קנסות לאוכלוסיות שנפגעו או הושפעו עקב המלחמה

מי זכאי?

שימו לב
אוכלוסיות שנפגעו או הושפעו עקב המלחמה זכאים להקלות נוספות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים