הקליניקה לזכויות בני נוער וצעירים במצבי סיכון פועלת כחלק מהמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית כדי לקדם זכויות בני נוער וצעירים בישראל, בדגש על מי שנמצאים בסיכון.
הקליניקה פועלת במישורים של קידום מדיניות וחקיקה, חינוך והעצמה לבני נוער וצעירים בסיכון באמצעות סדנאות "חוק ומשפט" ומעניקה סיוע משפטי ייחודי בכל מרכיבי העבודה המשפטית והטיפולית עם בני נוער וצעירים. הסיוע כולל ייעוץ משפטי ראשוני וסיוע לנוער מנותק במסגרת גורמים שונים שפועלים בירושלים ועד לליווי משפטי בערכאות השונות, בהיבט הפלילי ובהיבט האזרחי.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:law_clinics@savion.huji.ac.il
כתובת:האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון:02-5882554
פקס:02-5882544

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

פנייה לקליניקה

  • בני נוער וצעירים שמעוניינים לקבל סיוע משפטי יכולים לפנות באופן עצמאי למרכז לחינוך משפטי קליני באחת מהדרכים הבאות:
  • כל פנייה תיבחן לגופה ובמידת האפשר יינתן סיוע משפטי.

נושאים וזכויות רלוונטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם