רישומיהם הפליליים של קטינים מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה
תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי של קטינים הנן שונות מתקופות אלא אצל בגירים
תקופת ההתיישנות של מידע מהמרשם הפלילי היא תקופה שלאחריה מצטמצם מספר הגופים שרשאים לקבל את המידע והיא נספרת החל מיום פסק הדין או החלטת בית המשפט בעניין ההרשעה
תקופת המחיקה של מידע מהמרשם הפלילי היא תקופה נוספת לאחר תקופת ההתיישנות, שבסיומה חל צמצום נוסף במספר הגורמים הזכאים לקבל את המידע
בנוסף למרשם הפלילי, ישנו גם מרשם משטרתי המנוהל על ידי המשטרה

רישומיהם הפליליים של קטינים, כשל כל אדם, מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה.

 • תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי של קטינים הנן שונות מתקופות אלא אצל בגירים:
  • תקופת ההתיישנות של מידע מהמרשם הפלילי היא תקופה שלאחריה מצטמצם מספר הגופים שרשאים לקבל את המידע והיא נספרת החל מיום פסק הדין או החלטת בית המשפט בעניין ההרשעה.
  • תקופת המחיקה של מידע מהמרשם הפלילי היא תקופה נוספת לאחר תקופת ההתיישנות, שבסיומה חל צמצום נוסף במספר הגורמים הזכאים לקבל את המידע.
  • למידע נוסף על תקופות ההתישנות והמחיקה של בגירים ראו :תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה של פרט במרשם הפלילי

תקופת ההתיישנות של המרשם הפלילי של קטינים

משך תקופת ההתיישנות

תקופת ההתיישנות של מרשם פלילי של קטינים
תיאור המקרה והנסיבות תקופת ההתיישנות
הורשע קטין בעבירה לאחר שמלאו לו 16 שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר או שבית המשפט קבע כי שהקטין אינו כשיר לעמוד לדין עקב מחלת נפש או לקוי בכושרו השכלי 3 שנים ממועד פסק הדין או ההחלטה
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר עד 3 שנים תקופת המאסר שהוטלה ועד 5 שנים
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר עד 3 שנים תקופת המאסר ועוד 7שנים
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר של למעלה 5 שנים תקופת המאסר ועוד 10 שנים
 • קטין שלא הורשע (וניתן צו דרכי טיפול) לא תהיה תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד.

תקופת המחיקה של המרשם הפלילי של קטינים

 • תקופת המחיקה של פרט מידע מהמרשם הפלילי נספרת מתום תקופת ההתיישנות.
 • מחיקה משמעותה צמצום נוסף במספר הגורמים הזכאים לקבל מידע אודות המרשם הפלילי, לכדי גורמים מעטים ביותר ולא מחיקה פיזית מן המרשם הפלילי.
 • בעניין קטינים שלא הורשעו- אין תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד, המתחילה במועד פסק הדין.
תקופת המחיקה של מרשם פלילי של בגירים
תיאור המקרה והנסיבות תקופת המחיקה החל מתום תקופת ההתיישנות
הורשע קטין בעבירה בטרם מלאו לו 16 שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר
 • 3 שנים מתום תקופת ההתיישנות -בעבירה מסוג עוון (מ-3 חודשים ועד 3 שנות מאסר)
 • 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות -בעבירה מסוג פשע (3 שנות מאסר ויותר)
הורשע קטין בעבירה לאחר שמלאו לו 16 שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות
הורשע קטין בעבירה והוטל עליו עונש מאסר 7 שנים מתום תקופת ההתיישנות
לא הורשע קטין וניתנו לגביו קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער כי הוא ביצע עבירה והוחלט להטיל צו דרכי טיפול או לפטור את הקטין בלא צו 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות
ניתן לגבי הקטין צו מבחן, בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות

קיצור תקופת התיישנות ומחיקה באמצעות חנינה מנשיא המדינה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים