הקדמה:

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער פועלת כדי לקדם זכויות ילדים ונוער בישראל, בדגש על ילדים ונוער בסיכון. הקליניקה פועלת במישורים של קידום מדיניות וחקיקה, חינוך והעצמה לבני נוער בסיכון באמצעות סדנאות "חוק ומשפט" וכן מעניקה סיוע משפטי ייחודי בכל מרכיבי העבודה המשפטית והטיפולית עם בני נוער. הסיוע הניתן כולל ייעוץ משפטי ראשוני וסיוע לנוער מנותק במסגרת גורמים שונים הפועלים בירושלים, ועד לליווי משפטי בערכאות השונות, הן בהיבט הפלילי והן בהיבט האזרחי.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:ילדים ונוער
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:law_clinics@savion.huji.ac.il
כתובת:האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון:02-5882554
פקס:02-5882544

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

  • הקליניקה לזכויות ילדים ונוער היא חלק מהמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית
  • הקליניקה מעניקה סיוע משפטי רחב לילדים ונוער, בתחומים שונים, פליליים, אזרחיים ומנהליים.
  • קטינים המעוניינים לקבל סיוע משפטי מהקליניקה לזכויות ילדים ונוער, יכולים לפנות באופן עצמאי למרכז לחינוך משפטי קליני באחת מדרכי ההתקשרות הבאות:
  • כל פניה תיבחן לגופה, ובמידת האפשר יינתן סיוע משפטי.

נושאים וזכויות רלוונטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם