אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל בישראל ורשת סופר פארם מפעילות מיזם למתן משקפי ראיה ללא עלות לניצולי שואה נזקקים

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל בישראל ורשת סופר פארם מפעילות מיזם למתן משקפי ראיה ללא עלות לניצולי שואה נזקקים.

 • הגשת הבקשה אינה מבטיחה קבלת שובר למשקפיים ( ואוצ'ר) שכן מספר השוברים לחלוקה מוגבל.
 • במקרה שהבקשה תאושר, יישלח למבקש שובר למימוש ההטבה.
 • סוג המשקפיים שיינתן במקרה שהבקשה תאושר, יהיה זהה לסוג המשקפיים בו הניצול משתמש היום למעט מקרים רפואיים שמצריכים שינוי בסוג.
 • ניתן לקבל אך ורק את סוג המשקפיים שיופיע בשובר.
 • ניתן לממש את ההטבה רק בסניף של סופר פארם המופיע על גבי השובר.
 • השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה לשום גורם אחר.
 • על הניצול יהיה להגיע פעמיים לסניף הסופר פארם שכתובתו מופיע על גבי השובר. פעם אחת לבדיקת ראייה ולבחירת מסגרת ופעם שניה לשם התאמת המשקפיים וקבלתם.

נותני השירות

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ורשת סופר פארם.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

 • יש למלא את טופס הבקשה. להורדת טופס הבקשה לחץ כאן.
 • ניתן לקבל סיוע והדרכה בחינם למילוי טפסי הבקשה בטלפון : 03-6090866.
 • יש למלא את טופס הבקשה בעברית וחובה לצרף המסמכים המפורטים בטופס הבקשה:
 • צילום תעודת זהות וספח.
 • צילום של חשבון עו"ש ואישורים על הכנסות חודשיות: פנסיה, רנטה, תגמולים וביטוח לאומי והכל לתקופה של שלושה חודשים.
 • אישורים על ניצולות שואה: קבלת רנטה, תגמולים, אישור מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, אישור מועידת התביעות, אישור צלב אדום או כל אסמכתא אחרת שתוכיח ניצולות.

עלות השירות

 • השירות ללא עלות.

חשוב לדעת

הרחבות ופרסומים

 • למידע אודות השירות באתר הקרן לחץ כאן.