קרן הסיוע מעניקה מענק חד פעמי לניצולי שואה העומדים בקריטריונים לזכאות ואינם מקבלים קצבה (רנטה) חודשית
התשלום הינו בסך של 2,556 אירו (כ-13,000 ₪)
=ניצולים הזכאים למענק זה , זכאים בנוסף לתשלום שנתי עבור כל אחת מהשנים 2021-2027
ניצולים אלה עשויים להיות זכאים להטבות נוספות, לרבות תוספת 9 שעות סיעוד מהקרן לרווחה בשווי חודשי של כ- 1,935 ₪
מידע נוסף באתר ועדת התביעות - קרן הסיוע
שימו לב
החל מחודש אוקטובר 2021, ניצולי שואה ששהו לפחות 3 חודשים תחת המצור בלנינגרד או 3 חודשים במסתור בצרפת או שהו לפחות 3 חודשים בשטחים שנכבשו ברומניה ע"י מדינות הציר, זכאים לקצבה חודשית מועידת התביעות. למידע נוסף : לחצו כאן.

מי זכאי?

ניצולי שואה יהודים אשר במהלך המלחמה נפגעו מרדיפות הנאצים ועומדים בכל התנאים הבאים:

 • ניצול השואה צריך להיות בחיים בעת הגשת הבקשה. יורשיו אינם זכאים להגיש בקשה.
 • נרדפו על ידי הנאצים. נרדפות כוללת בין השאר:
 1. שלילת חירות למשך תקופה של פחות משנה; או
 2. בריחה מהמשטר הנאצי; או
 3. "הגבלת החופש" כפי שהוגדר בחוק הפיצויים הגרמני; או
 4. הגבלת חופש התנועה (כמו עוצר, חובת רישום תוך הגבלת מקום מגורים, ענידת טלאי צהוב); או
 5. שהו בלנינגרד בין ספטמבר 1941 עד ינואר 1944, או ברחו מלנינגרד בתקופה זו.
 6. ברחו בין ה- 22 ביוני 1941 ועד ה- 27 לינואר 1944 מאיזורים בברית המועצות אשר היו מרוחקים עד 100 קילומטרים מההתקדמות הכי גדולה מזרחה של הצבא הגרמני (וורמאכט) אך לא נכבשו לאחר מכן על ידי הנאצים. זכאות זו תכלול יהודים אשר ברחו ממוסקבה וסטלינגרד בין המועדים הרלבנטיים הללו. בקורבנות הזכאים יכללו גם אלה אשר ברחו מלנינגרד אחרי ה- 22 ביוני 1941 אך לפני המצור על העיר שהחל בספטמבר 1941.

ניצולי שואה שקיבלו בעבר תשלום חד פעמי ממקור גרמני

 • ניצולי שואה שקיבלו בשנות ה 50 וה-60 תשלום חד-פעמי ממקור גרמני (על ענידת טלאי צהוב, הפסקת לימודים או שלילת חופש) נדחו על ידי קרן הסיוע מכיוון שקיבלו כבר בעבר פיצוי חד פעמי מגרמניה.
 • החל מחודש ספטמבר 2017, ניצולי שואה אשר קיבלו בשנות ה-50 וה-60 תשלום חד-פעמי ממקור גרמני, זכאים לתשלום חד-פעמי נוסף מועידת התביעות, אם סכום התשלום המקורי היה נמוך מסכום התשלום הנוכחי של קרן הסיוע, והם עומדים בשאר תנאי הזכאות של קרן הסיוע, כמפורט למעלה.
 • התשלום החד פעמי הנוסף, מהווה השלמה עד סכום התשלום הנוכחי של קרן הסיוע (2,556 יורו).
 • לצורך בדיקת הזכאות לתשלום החד פעמי הנוסף, ניתן לפנות לועידת התביעות בטלפון 03-5194400.
 • לפרטים נוספים ראו:תשלום חד פעמי לניצולי שואה אשר קיבלו בעבר תשלום חד פעמי ממקור גרמני בסכום הנמוך מתשלומי קרן הסיוע.

הרחבת הקריטריונים

 • ועידת התביעות מנהלת כל העת מו"מ עם ממשלת גרמניה לשם הרחבת הקריטריונים לזכאות למענק מטעם קרן הסיוע. מומלץ להתעדכן מדי פעם ב אתר קרן הסיוע
 • דוגמאות להרחבת הקריטריונים:
  • באפריל 2011 פירסמה ועידת התביעות הודעה לפיה במו"מ עם ממשלת גרמניה הושגה הבהרה כי הגבלות חופש כגון עוצר, הגבלה על מקום מגורים, הגבלה על חופש התנועה (כולל איסור כניסה למקומות ציבוריים ואיסור נסיעה בתחבורה ציבורית), הגבלות קניות וחובת דיווח לרשויות; עשויות מעתה להקנות זכאות למענק חד-פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות במימון ממשלת גרמניה. בעקבות הרחבת הקריטריונים גם יהודי מרוקו, טוניסיה ורומניה שסבלו מהגבלת חופש על ידי השלטונות ואינם מקבלים קצבה ממקור גרמני, עשויים להיות זכאים לסיוע, וכן יהודי בולגריה שהיו מתחת לגיל 10 בזמן הרדיפות (ולא חויבו לענוד טלאי צהוב). להודעה בנושא לחץ כאן
  • בדצמבר 2011 פירסמה ועידת התביעות הודעה לפיה במו"מ עם ממשלת גרמניה הושגה הכרה בזכאותם של יהודים אשר נמלטו מאזורים שלא נכבשו על ידי הנאצים למענק פיצויים מגרמניה. להודעה בנושא לחץ כאן.
  • יהודים שנרדפו במלחמת העולם השנייה וגרים כיום במדינות ברית המועצות לשעבר, יכולים החל מנובמבר 2012 להגיש בקשה למענק חד פעמי של 2,556 יורו. בחודש ספטמבר 2012 יופיעו באתר ועידת התביעות טפסים מיוחדים לתביעה.
  • קורבנות הנאצים אזרחי מדינות מערב אירופה בעת הרדיפות, זכאים לקבל החל מיום ה -1.1.2012 תשלום מקרן הסיוע אם הם לא קיבלו תשלום ממקור גרמני או מההסכם הגלובלי בין המדינה המערבית שבה התגוררו לבין גרמניה.
   • הסיוע לתושבי מערב אירופה כאמור לעיל יינתן רק לנרדף מערבי שהיה אזרח של אחת מהמדינות הבאות בתקופת הרדיפות, ובשנה המצוינת ליד אותה מדינה: אוסטריה- רלוונטי רק לאנשים שהייתה להם אזרחות לפני ה-13 במרץ 1938, איטליה -1961, בלגיה- 1960, בריטניה- 1964, דנמרק- 1959, הולנד -1960, יוון - 1960, לוקסמבורג -1959, נורווגיה -1959, צרפת- 1960, שבדיה- 1964 ושוויץ -1961

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא את טופס הבקשה המצורף:
 • את הטופס יש למלא בצרפתית, אנגלית או גרמנית (לא בעברית!)
 • יש להגיש את טופס הבקשה הנושא את החתימות המקוריות.
 • יש לשמור העתק של טופס הבקשה, ושל כל המסמכים שצורפו אליו.
 • לטופס יש לצרף העתקים בלבד. לא לצרף לטופס מסמכים מקוריים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום של המסמכים הבאים, אם ניתן:
 1. העתק תעודת לידה.
 2. העתק תעודת נישואין.
 3. העתק מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם (אם רלוונטי).
 4. תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון) ואישור לגבי מגורי קבע (אם רלוונטי)
 5. מסמכים המוכיחים את המקור היהודי של הפונה.
 6. כל מסמך נוסף המוכיח את הרדיפות שעבר הפונה בתקופה השואה ומבסס את הבקשהץ
 • אימות המסמכים - יש לאמת את המסמכים המצורפים ואת החתימה על הטופס הבקשה (על-ידי עו"ד, בנק, משרד ממשלתי (כמו ביטוח לאומי),קונסוליה גרמנית , משרד ועידת התביעות בתל אביב, משרדי עמותת עמך, רשות מקומית, או כל גוף ציבורי העוסק בשירותים סוציאליים והוא בעל חותמת).
  • כדי שהמסמכים יאושרו באופן נכון, כל מסמך חייב לכלול: חותמת של הרשות המאשרת, השם המלא (באותיות דפוס)של האדם שאישר שהצילום מתאים למקור, המעמד (כגון התפקיד) של אותו האדם שאישר את המסמך, החותמת של אותו אדם שאישר את המסמך ותאריך האישור.
שימו לב
בתקופת הקורונה ניתן להגיש את המסמכים ואת טופס הבקשה ללא חתימת אימות וזאת כדי למנוע מהניצולים לצאת מביתם ולשמור על בריאותם. למידע נוסף ראו כאן או התקשרו לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.
 • אפוטרופוס- אם הפונה איננו מסוגל לחתום על טופס הבקשה,אפוטרופוס מוסמך יכול לחתום בשמו. במקרה כזה בנוסף למסמכים שצוינו, יש לצרף את כל המסמכים הבאים
  • צילום של מסמך המעניק את האפוטרופסות החוקית.
  • צילום של תעודת הזיהוי של האפוטרופוס שהונפקה על ידי הממשלה
  • טופס רופא ממולא במלואו . להורדת טופס הרופא בשפות נוספות לחצו כאן.
 • את הטופס המלא והחתום יש לשלוח ל: ועידת התביעות ת"ד 20064 תל אביב, 6120001.
 • למידע נוסף וקבלת טופסי הבקשה בחינם, ניתן לפנות לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.

בקשה שנייה

 • מגישי בקשות שנדחו על ידי קרן הסיוע יהיו רשאים להגיש בקשה שנייה, בכפוף לתנאים הבאים:
  • ניצולי שואה שקיבלו או מקבלים פיצוי ממקור גרמני כלשהו, כגון BEG, קרן סעיף 2, קרן מרכז ומזרח אירופה, קרן הסיוע או משרד האוצר הישראלי, במסגרת החוק האוסטרי לפיצוי נרדפים (OFG); מברלין במסגרת החוק על הכרה ותמיכה באנשים אשר נרדפו בידי הנאצים מסיבות פוליטיות, דתיות או גזעניות (PrVG); פיצוי GDR לנרדפי המשטר הנאצי (VdN) במסגרת החוק לנכי רדיפות הנאצים, אינם זכאים לקבלת תשלום.
  • אנשים שקיבלו תשלום מקרן הסיוע של ועידת התביעות אינם רשאים להגיש בקשות.
  • הזכאות תתבסס על השאלה אם מגיש הבקשה השנייה עומד בקריטריוני קרן הסיוע נכון לתאריך מילוי הבקשה השנייה.
 • אדם העונה לתנאי המענק ואשר פנה בעבר לקרן הסיוע ופנייתו נדחתה, נדרש להחיות את הבקשה באמצעות פנייה טלפונית לועידת התביעות בטלפון: 03-5194400.

ערעור על החלטה שלא להעניק את המענק

 • במקרה של דחיית בקשה למענק, ועידת התביעות מיידעת את מגיש הבקשה לגבי סיבת הדחייה, ולגבי אפשרותו להגיש ראיות נוספות שיתמכו בבקשתו. תאריך היעד להגשת הערעור יכתב במכתב החלטת הדחייה.
 • את הערעור יש לשלוח לועדת הערעורים. שם וכתובת ועדת הערעורים ייכללו במכתב ההחלטה שיישלח למגיש הבקשה.
 • על הערעור להיות חתום על ידי מגיש הבקשה או על ידי לעורך דינו, עליו להסביר את הסיבות לערעור ולכלול כל מידע נוסף, תצהירים ו/או ראיות אחרות שהוא רואה כרלוונטיות ותומכות בבקשתו, ואשר לא הוגשו בעבר לוועידת התביעות.

סיוע ושירותים נוספים

ניצולי שואה הזכאים למענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות עשויים להיות זכאים גם להטבות ולשירותים הבאים:

חשוב לדעת

 • אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת המענק מקרן הסיוע. ניתן לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות:
טלפון פקס דואר דוא"ל
03-5194400 03-6241056 ועידת התביעות רחוב קרליבך 25 ת"ד 20064 תל אביב, 6120001 infodesk@claimscon.org
 • חוק תביעות קורבנות שואה תשי"ז - 1957 מגביל את סכום שכר הטרחה שיכולים לגבות עורכי דין המייצגים ניצולי שואה בתביעות של קורבנות שואה. בפסיקה נקבע כי המגבלה מכוח חוק זה חלה גם על תביעות שמוגשות לקרן הסיוע של ועידת התביעות ולקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • התשלום הינו חד פעמי, אדם שכבר קיבל את המענק אינו זכאי להגיש בקשה נוספת לקבלת המענק.
 • מי שקיבל תשלום ממקור גרמני (קרן הסיוע, קצבה מקרן סעיף 2 או קצבה ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים למי שעלה עד 1.10.1953) - אינו זכאי לקבל את המענק.
 • ניצולים המקבלים קיצבה מתוקף חוק הטבות לניצולי שואה אינם נחשבים כמקבלים תשלום ממקור גרמני, ולכן הם רשאים להגיש בקשה לקבלת המענק.
 • המענק אינו ניתן להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך המענק. בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם). למידע נוסף ראו : קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957.

הרחבות ופרסומים