אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

ישנן פסיקות סותרות של בית משפט השלום בשאלת ההכרה בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת הקשורה לרדיפות הנאצים.
הרשות לזכויות ניצולי שואה הגישה ערעור על פסק הדין שהכיר בקשר הסיבתי בין סרטן שלפוחית השתן לבין רדיפות הנאצים, ופסק הדין אינו סופי
פסיקת בית המשפט השלום אינה מחייבת אלא את הצדדים לפסק הדין, ועד היום טרם ניתנה פסיקה מחייבת של ערכאה שיפוטית גבוהה אשר תכריע בשאלה זו
הרשות לזכויות ניצולי השואה אינה מכירה בסרטן שלפוחית השתן ללא הוכחת קשר סיבתי קונקרטי


ישנן פסיקות סותרות של בית משפט השלום בשאלת ההכרה בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת הקשורה לרדיפות הנאצים.

 • חלק מהפסיקות מכיר בקשר הסיבתי בין מחלת סרטן שלפוחית השתן לבין רדיפות הנאצים, וחלק אחר אינו מכיר.
 • עיקר המחלוקת נסובה סביב הממצאים של ועדת שני אשר בדקה, בין היתר, את הקשר בין השואה ומחלת הסרטן.
 • בדו"ח המסקנות של ועדת שני בנוגע למחלת הסרטן הכירה ועדת שני בקשר הסיבתי בין סרטן המעי הגס, סרטן החלחולת וסרטן הריאות בלבד (בלי הכרה בסרטן שלפוחית השתן) לבין רדיפות הנאצים.
 • יחד עם זאת, בעמודים 18 ו-23 לדו"ח הועדה צוין כי "נמצא עודף סיכון מובהק לפיתוח סרטן מעי גס וחלחולת, סרטן ריאות ושלפוחית השתן.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה ממשיכה ופועלת בהתאם למסקנות וועדת שני ואינה מכירה בסרטן שלפוחית השתן ללא הוכחת קשר סיבתי קונקרטי.

פסק דין שהכיר בקשר הסיבתי בין סרטן שלפוחית השתן ורדיפות הנאצים

ו"ע 43685-09-13,מילה נגד מדינת ישראל, ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליד בית משפט השלום באר-שבע

 • העוררת, ניצולת שואה המקבלת תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, הגישה תביעה לרשות לזכויות ניצולי השואה להכיר במחלתה, סרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת המזכה באחוזי נכות נוספים.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה דחתה את תביעתה של ניצולת השואה מהטעם שלא הוכיחה קשר סיבתי בין המחלה לבין רדיפות הנאצים.
 • ניצולת השואה הגישה ערר על החלטת הרשות בפני ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • ביום 24.12.2013 קיבלה ועדת העררים את הערר, הכירה בקשר הסיבתי בין סרטן שלפוחית השתן לבין רדיפות הנאצים, והחזירה את הדיון לרשות לזכויות ניצולי השואה כדי שתקבע לעוררת אחוזי נכות בשל מחלה. לקריאת פסק הדין].
 • ועדת הערר התבססה בהחלטתה על דו"ח ועדה מקצועית בראשות פרופ' שני אשר צוין בו שקיים עודף סיכון מובהק לפיתוח סרטן בשלפוחית השתן בקבוצות ניצולי השואה (ראו בעמוד 18 ובעמוד 23 בדו"ח מסקנות ועדת שני בנוגע למחלת הסרטן).
 • על החלטה זו של ועדת העררים הגישה הרשות לזכויות ניצולי השואה ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר החזיר את הדיון לוועדת העררים כדי שתקבל ראיות חדשות שלא עמדו בפני הועדה בזמנו.
 • ועדת העררים דנה בסוגיה שנית, וביום 06/01/2015 חזרה על פסיקתה לפיה קיים קשר סיבתי בין מחלת סרטן שלפוחית השתן לבין רדיפות הנאצים., ועל כן יש להכיר בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת המזכה באחוזי נכות נוספים. לפסק הדין ראו כאן
 • על פסיקתו זו של בית המשפט השלום, מיום 06/01/2015, הגישה הרשות לזכויות ניצולי שואה ערעור לבית המשפט מחוזי, והערעור עדין תלוי ועומד.

פסקי דין שאינם מכירים בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת הקשורה לרדיפות הנאצים

ו"ע 17634-08-14 פנינה קציר נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בית משפט השלום ת"א

 • העוררת ביקשה הכרה בסרטן שלפוחית השתן כקשורה לרדיפות.
 • בקשתה נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה בטענה שאין קשר סיבתי בין המחלה לבין הרדיפות ובהתבסס על דו"ח ועדת שני.
 • העוררת הגישה ערר על החלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה בפני וועדת הערר שליד בית משפט השלום בתל אביב.
 • בפסק דינו, ציין בית המשפט ששאלה בנקודה ספציפית זו הופנתה לפרופ' שני, אשר לאחר התייעצות עם רופאים מומחים חזר וקבע כי לא הוכח קשר סיבתי בין סרטן שלפוחית השתן לבין הרדיפות.
 • ביום 17.11.2014 דחה בית המשפט השלום את הערר, ולא הכיר בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת המזכה באחוזי נכות.
 • לעיון בפסק הדין לחצו כאן.

ו"ע 28230-02-13 פרס נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בית משפט השלום ת"א

 • העורר, ניצול שואה, המקבל תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ביקש להכיר, בין היתר, בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה דחתה את בקשתו בהתבסס על דו"ח ועדת שני ממנו עולה שהתהליך הסרטני בשלפוחית השתן לא נמצא בין התהליכים הסרטניים הקשורים לנרדפות.
 • העורר הגיש ערר על החלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה בפני וועדת הערר שליד בית משפט השלום בתל אביב.
 • לטענת העורר, אי ההכרה בדו"ח שני בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת, מקורה בטעות או בהשמטה מקרית.
 • לבקשת בית המשפט הועלו טענותיו של העורר בפני פרופ' שני, ותשובתו הועברה לוועדה.
 • בית המשפט פסק כי העורר לא הצליח להוכיח סתירה במסקנות ועדת שני אשר קבעה כי אין קשר סיבתי בין סרטן שלפוחית השתן ורדיפות הנאצים.
 • ביום 05.06.2013 דחה בית המשפט את הערר ולא הכיר במחלת סרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת המזכה באחוזי נכות.
 • לעיון בפסק הדין לחצו כאן.

משמעות

 • אף על פי שקיים פסק דין שהכיר בקשר הסיבתי בין סרטן שלפוחית השתן ורדיפות הנאצים, אין הלכה מחייבת בסוגיה זו שכן מנגד ישנם פסקי דין מאותה ערכה שיפוטית (בית משפט שלום), אשר לא הכירו בקשר סיבתי גורף בין סרטן שלפוחית השתן ורדיפות הנאצים.
 • על פסק דין מילה שהכיר בקשר הסיבתי בין סרטן שלפוחית השתן ורדיפות הנאצים הגישה הרשות לזכויות ניצולי השואה ערעור לבית המשפט המחוזי, והאמור בפסק דין זה אינו סופי.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה ממשיכה ופועלת בהתאם למסקנות וועדת שני ואינה מכירה בסרטן שלפוחית השתן ללא הוכחת קשר סיבתי קונקרטי.

חשוב לדעת

 • למידע נוסף לגבי סוגי הסרטן בהם הכירו ועדת שני והרשות לזכויות ניצולי שואה כקשורים לרדיפות הנאצים והמזכים באוחזי נכות ראו הכרה במחלת הסרטן לניצולי שואה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • נוסח פסק דין מילה באדיבות אתר נבו.