ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר וסובלים מסוגים מסוימים של מחלת הסרטן, זכאים להכרה במחלה כקשורה לרדיפות הנאצים
ראו מידע נוסף באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

מי זכאי?

אחוזי הנכות המוכרים בשל מחלת הסרטן

  • ככלל, ניצולי שואה שחלו בסרטן של המעי הגס, החלחולת וסרטן הריאות, ללא תלות במועד פרוץ המחלה, יוכרו בשיעור של 50% בגין הרדיפות.
  • במקרים שבהם הופיעו גרורות, או בוצעה פעולה כירורגית כגון התקנת קולוסטומיה, כריתה מסיבית (מעבר למקובל) של המעי, או ירידה משמעותית בתפקודי הריאה, תוכר הפגימה בשיעור של 100%.

תהליך מימוש הזכות

  • יש למלא את הטופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • לבקשה יש לצרף מסמך רפואי מהרופא המטפל או האונקולוג המטפל, אשר יכלול מעבר לאבחנה הרפואית גם את מצבו הנוכחי של הניצול כתוצאה מהמחלה.

חשוב לדעת

  • הוצאות טיפול ונסיעה- הכרה במחלת הסרטן עשויה לאפשר השתתפות בהוצאות הטיפול ובמימון הוצאות הנסיעה לטיפולים אלו, ולעיתים להביא גם להגדלת הקצבה החודשית המתקבלת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • סרטן שלפוחית השתן- וועדת שני ופסקי הדין בעבר לא הכירו בקשר הסיבתי בין סרטן שלפוחית השתן, לבין רדיפות הנאצים. לאחרונה ניתן פסק דין של בית משפט השלום, שהכיר במחלה זו כמחלה מוכרת. עם זאת כנגד פסק הדין שהכיר בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת, הוגש ערעור וטרם ניתן בו פסק דין סופי.
    • נכון להיום, הרשות לזכויות ניצולי השואה אינה מכירה בסרטן שלפוחית השתן, אלא אם ניצול השואה הוכיח קשר סיבתי קונקרטי בין מחלה זו לבין רדיפות הנאצים.

הכרה במחלות נוספות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים