הקצאת כבד נעשית על פי קריטריונים המתחשבים בחומרת המחלה של המועמד ובמידת ההתאמה של סוג דמו לזה של התורם
קיימות רשימות המתנה נפרדות לבגירים וקטינים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

תקציר

בהקצאת כבד מובאים בחשבון קריטריונים שונים, כגון: מידת החומרה של המחלה ממנה סובל המועמד להשתלה והתאמת סוג הדם של תורם הכבד והנתרם.

 • בהקצאת איברים להשתלה, הקביעה מי יקבל את האיבר שהתקבל מהתורם נעשית על פי קריטריונים המבוססים על מידת ההתאמה בין התורם לנתרם (סוג דם, משקל, גובה וכו').

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מועמדים להשתלת כבד.

דירוג המועמדים ברשימת ההמתנה

 • קיימות שתי רשימות המתנה: אחת לבגירים (מעל גיל 18) ואחת לקטינים (מתחת לגיל 18).
 • בכל רשימה מדורגים הממתינים על פי קריטריונים שיפורטו להלן.
 • בכל אחת מהרשימות קיימת רשימה נפרדת למצבים דחופים, הכוללת חולים עם מחלת כבד חריפה/סוערת, המאושפזים במצב אנוש, ושתוחלת החיים שלהם ללא השתלה, היא עד 7 ימים. חולים אלה מוגדרים כחולים בסטטוס 1.

רשימת הממתינים הבגירים (מעל גיל 18)

 • שיטת ההקצאה מבוססת על נוסחה מתמטית שנקראת MELD, אשר מחשבת את דרגת החומרה של מחלת הכבד, והסיכוי לשרוד ללא השתלה.
 • טווח הניקוד הוא מ-6 ואילך. ככל שחומרת המחלה גבוהה יותר, הניקוד גבוה יותר.
 • לפי שיטה זו, החולה עם הניקוד הגבוה ביותר, נמצא בסיכון הגבוה ביותר לתמותה, ולכן יושתל ראשון.
 • אדם מעל גיל 18 יכו להירשם כמועמד להשתלת כבד רק אם בעת רישומו הוא צבר ניקוד של 10 לפחות לפי השיטה הנ"ל. אם לאחר הרישום ירד הניקוד מתחת ל-10, לא יוסר החולה מהרשימה.

רשימת הממתינים הקטינים (מתחת לגיל 18)

 • ילדים עד גיל 18 יירשמו ברשימת המתנה מיוחדת לילדים, וידורגו לפי חומרת המחלה על פי שיטה המפרידה בין ילדים עד גיל 12 ומעל גיל 12.

ילדים עד גיל 12

 • חומרת המחלה מחושבת לפי נוסחה הנקראת PELD score, המבוססת על אותם עקרונות של שיטת ההקצאה לבגירים.
 • לצורך הניקוד נלקחים בחשבון פרמטרים נוספים, כמו: גובה, משקל, גיל ותאריך הרישום ברשימת ההמתנה הארצית.
 • טווח הניקוד מ-6 עד 40. ככל שחומרת המחלה גבוהה יותר, הניקוד גבוה יותר.

קטינים בגיל 12 - 18

 • קטינים מעל גיל 12 נכללים ברשימת הילדים הממתינים, אך חומרת המחלה מחושבת לפי שיטת MELD, הנהוגה במבוגרים.

סדר ההעדפות

 • הקצאת הכבד תעשה לפי סדר ההעדפות הבא:
  1. קודם יוקצה הכבד למועמד דחוף בסטטוס 1, בתנאי שסוג הדם שלו זהה או תואם לזה של התורם. אם יש יותר ממועמד אחד העונה על התנאים הללו, יועדף המועמד עם הדירוג הגבוה יותר.
  2. אם אין חולה בסטטוס 1 שמתאים לקבלת הכבד, יוקצה הכבד לחולה אחר שאינו בסטטוס 1, אשר סוג דם שלו זהה לסוג הדם של התורם. אם יש יותר ממועמד אחד כזה, תינתן העדיפות למועמד בעל הניקוד הגבוה ביותר, כלומר בדרגת חומרת המחלה הגבוהה ביותר.

חשוב לדעת

 • במצבים חריגים, של חולים קשים עם ניקוד גבוה מעל 30 MELD, בעלי סוג דם נדיר, תינתן אפשרות לקבל השתלה גם מתורם בעל סוג דם תואם (ולא רק זהה).
 • נכון להיום, ניתן להירשם להשתלה עד גיל 65. עם זאת, ועדה שמינה מנכ"ל משרד הבריאות המליצה על ביטול קריטריון הגיל לצורך הרשמה להשתלת איברים מתורם מת. נכון להיום טרם אומצו מסקנות הוועדה וטרם עוגנו בהנחיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.