המרכז הלאומי להשתלות הנו הגוף האחראי על הקצאת האיברים להשתלה בישראל
הקצאת האיברים נעשית על סמך קריטריונים רפואיים הקבועים מראש לכל סוג איבר
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


המרכז הלאומי להשתלות הוא הגוף האחראי על הקצאת האיברים להשתלה בישראל.

  • המרכז מנהל רשימת ממתינים ארצית אחת, הכוללת את נתוני הממתינים להשתלה ומנוהלת באופן ממוחשב. למידע נוסף ראו מאגר המידע של המרכז הלאומי להשתלות.
  • המיקום ברשימה נקבע על פי קריטריונים שגובשו על-ידי ועדת ההיגוי של המרכז.
  • ההחלטה לאיזה מבין המועמדים להשתלה יוקצה האיבר מתקבלת על בסיס שיקולים רפואיים, ומבוססת על המערכת הממוחשבת, הכוללת את נתוני כל המועמדים להשתלה.
  • עבור כל איבר יש מערכת של קריטריונים להקצאה, כגון: סוג דם, גובה ומשקל, דחיפות רפואית, גיל, זמן ההמתנה, התאמת רקמות בין התורם והנתרם, וקריטריונים אחרים.
  • לפירוט הקריטריונים עבור הקצאת לב, ריאות, כבד וכליות, ראו באתר המרכז הלאומי להשתלות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מועמדים להשתלת איברים.

כיצד מחליטים למי יינתן האיבר שנתרם?

  • כאשר נמצא תורם באחד מבתי החולים בארץ (לאחר קבלת הסכמה לתרומת איבר אצל מתאם השתלת איברים), נתוני התורם מועברים למרכז הלאומי להשתלות ומוזנים למאגר המידע.
  • נתוני התורם מוצלבים עם נתוני המועמדים להשתלה כדי לאתר את המועמד המתאים ביותר להשתלה.
  • במקרה שיותר ממועמד אחד מאותר על-פי אותה מידת זכאות לקבל איבר, המרכז הלאומי להשתלות פונה ליועצים מקצועיים לקבלת הכרעה, לאיזה מטופל יוקצה האיבר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.