מועמד להשתלה שהוא, או בן משפחתו הקרובה, חתום על כרטיס אדי או תרם איבר להשתלה בארץ, זכאי לקדימות ברשימת ההמתנה להשתלה על פני מועמדים אחרים
כאשר הזכאות לקדימות ניתנת בשל חתימה על כרטיס תורם היא נכנסת לתוקף רק לאחר 3 שנים ממועד החתימה
במרבית המקרים, לילדים עד גיל 18 ופסולי דין עדיין תישמר העדיפות בהקצאת האיברים
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


מועמד להשתלה, שהוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה תרמו איברים או חתמו על כרטיס אדי, עשוי להיות זכאי לקדימות ברשימת הממתינים להשתלה.

מי זכאי?

 • מועמד להשתלת איברים, יהיה זכאי לקדימות בעת הקצאת איברים להשתלה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה (בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות בלבד) חתומים על כרטיס תורם (כרטיס אדי) - הקדימות תינתן רק אם חלפו 3 שנים לפחות ממועד החתימה על כרטיס אדי.
  • איבריו של בן משפחתו מדרגה ראשונה נתרמו להשתלה בארץ - הקדימות תינתן מייד עם כניסתו לרשימת הממתינים.
  • הוא או בן משפחתו תרמו בחייהם כליה, אונת כבד, או ריאה - הקדימות תינתן מייד עם כניסתו לרשימת הממתינים.

אוכלוסיות בעלות עדיפות בהקצאת איברים

 • ילדים עד גיל 18 ופסולי דין:
  • ילדים עד גיל 18 ופסולי דין יזכו לעדיפות בעת הקצאת האיברים להשתלה על פני מבוגרים שזכו לקדימות כתוצאה מחתימה על כרטיס אדי או תרומת איברים.
  • ילדים עד גיל 18 ופסולי דין יזכו לעדיפות בתנאי שאין נסיבות או הצדקות אחרות המעניקות העדפה למבוגר, כגון סיבות רפואיות או קריטריונים אחרים נקבעו והמעניקים למבוגר העדפה וקדימות ברשימת ההמתנה.
 • חולים דחופים: חולים דחופים שנשקפת סכנה מיידית לחייהם, ימשיכו להיות בראש רשימת ממתינים, אך גם ביניהם תינתן קדימות להשתלה לחולים שחתמו על כרטיס תורם.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי עם כניסתו של המועמד להשתלה לרשימת הממתינים.
  • כאשר הזכאות לקדימות היא בשל חתימה על כרטיס אדי, הזכאות תחל רק לאחר שחלפו לפחות 3 שנים מיום החתימה על הכרטיס.
  • במקרה שהזכאות הינה כתוצאה מתרומת איבר, הזכאות תחל מייד עם כניסתו של המועמד לרשימת הממתינים.

חשוב לדעת

 • קדימות בשל החתימה על כרטיס תרומה תינתן רק אם החותם הביע את נכונותו לתרומת איברים לאחר המוות, ולא הגביל את חתימתו לרקמות בלבד.
 • מי שביטל את חתימתו על כרטיס תרומה לאחר שהוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה זכו בקדימות בהשתלת איבר בשל החתימה, לא יהיה זכאי עוד לקדימות (גם אם יחדש את חתימתו על כרטיס תורם), במקרה שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני ועדה שתתכנס לצורך כך.
 • לאחר מתן הקדימות על פי המתואר לעיל, יוקצו האיברים למועמדים בהתאם לקריטריונים למתן קדימויות בהתאם לסוג האיבר הנתרם. למידע על הקריטריונים להקצאת איברים ראו הקצאת איברים להשתלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.