אדם אשר הורשע בעבירת טרור וריצה עונש מאסר בפועל, והוא מקבל תגמול על כך מהרשות הפלסטינית, עלולה להישלל תושבות הקבע שלו
אם נשללה תושבות הקבע שלו, הוא יורחק מישראל לצמיתות, ולא יורשה להיכנס לישראל עוד


אדם אשר הורשע בעבירת טרור וריצה עונש מאסר בפועל, והוא מקבל תגמול על כך מהרשות הפלסטינית, עלולה להישלל תושבות הקבע שלו.

 • שלילת תושבות הקבע משמעותה הרחקת האדם מישראל לצמיתות.
 • אדם שנשללה תושבות הקבע שלו והוא הורחק מישראל, לא יורשה להיכנס לישראל עוד.

מי עלול להיות מורחק?

 • תושב קבע בישראל שהורשע וריצה עונש מאסר בפועל, והוא מקבל תגמול בעד ההרשעה והמאסר, בעבירה שהיא אחת מאלה:
  • עבירת טרור לפי החוק למאבק בטרור
  • אם העבירה בוצעה לפני חוק המאבק בטרור (2016) - עבירת טרור בהתאם לעובדות פסק הדין
  • עבירה של פגיעה בריבונות המדינה
  • עבירה של גרם למלחמה
  • עבירה של סיוע לאויב

תהליך שלילת תושבות הקבע וההרחקה מישראל

 • שר הפנים יודיע תוך 7 ימים לאחר שנתקיימו התנאים, לתושב הקבע על כוונתו לשלול את תושבותו, אם תושב הקבע:
  • הורשע בעבירת טרור.
  • ריצה עונש מאסר בפועל.
  • קיבל בעצמו או דרך אדם אחר כספים בעד ההרשעה והמאסר (בעד הפרת האמונים ובזיקה למעשה הטרור).
 • לאחר קבלת ההודעה משר הפנים, ותוך 7 ימים, יוזמן תושב הקבע לטעון את טענותיו, ויקבל את ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני שר הפנים לעניין קבלת הכספים בעד ההרשעה והמאסר.
 • במידה ושר הפנים לא השתכנע בטענות שהציג האזרח בפניו, הוא יחליט לשלול את התושבות.
 • אם שר הפנים שלל את תושבות הקבע יורחק האדם מישראל לאחר ריצוי עונשו לשטחי הרשות הפלסטינית.
 • אדם שהורחק מישראל לאחר שנשללה תושבותו לפי הליך זה, לא יורשה להיכנס לישראל עוד.

ערעור

 • מי שמעמדו נשלל בשל הפרת אמונים רשאי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים על ההחלטה.
 • על שר הפנים להתיר את כניסתו של אותו אדם לישראל עד תום בירור ההליכים, אלא אם יש בכניסתו לישראל סכנה ממשית לביטחון המדינה או לשלום הציבור.
 • ניתן לערער על החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה לבית המשפט העליון.

חשוב לדעת

 • החלטת שר הפנים תלויה בהסכמת שר המשפטים, אך אם לא העביר שר המשפטים את תגובתו תוך 7 ימים, ייחשב כמי שהסכים לבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים