הקדמה:

אין להשעות ילדים מגני ילדים בחינוך המיוחד, למעט במקרים חריגים מאוד שבהם הילד מהווה סכנה לעצמו ולסביבתו
אין להשעות ילד למשך יותר מיום אחד ברציפות, ולכל היותר ניתן להשעות אותו למשך 3 ימים מצטברים בשנת לימודים אחת
ההשעיה חייבת להיות מאושרת על ידי מפקח המחוז ולאחר שמצב הילד הובא בעבר לידיעת ההורים


ככלל, אין להשעות ילדים מגן הילדים בחינוך המיוחד. עם זאת חוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כמה מצבים של התנהגות חריגה של ילד, שעשויה להוות עילה להשעיה מהגן, בין היתר:

 • פגיעה חוזרת בילדים או במבוגרים בגן.
 • פגיעה חוזרת ונשנית ברכוש הגן.
 • התנהגות בעלת עוצמה רבה (התפרצות זעם, השתוללות וכו').
 • התנהגות שיוצרת מעגלי אלימות נוספים בגן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידים בגני ילדים במערכת החינוך המיוחד.

שלבי ההליך

 • ההשעיה מתאפשרת רק במקרים חריגים מאוד, ורק אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הובא לידיעת ההורים בעבר כי הילד מהווה סכנה לעצמו ולסביבתו.
  2. התקבל אישור ממפקח המחוז.
 • בכל מקרה לא ניתן להשעות ילד ליותר מיום אחד ברציפות, ולא ניתן להשעות ילד יותר מ-3 ימים מצטברים במהלך שנת לימודים אחת.

חשוב לדעת

 • אם הישארותו של הילד בבית עשויה לסכן אותו, יש להימנע מכך. יש להעדיף העברה של הילד לגן ילדים אחר שבו הוא צפוי להסתגל טוב יותר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים