השעיה היא הרחקה של תלמיד מבית הספר לפרק זמן מסוים
יש להשתמש בהשעיה רק באירועים חמורים או לאחר אירועים חוזרים ונשנים שמוצו לגביהם תגובות חינוכיות אחרות
בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


במקרים מסוימים ניתן להרחיק תלמיד מבית הספר לפרק זמן מסוים.

 • ככלל, יש להרחיק תלמיד מבית הספר רק במקרים חמורים או לאחר אירועים חוזרים ונשנים שמוצו לגביהם תגובות חינוכיות אחרות.
 • ההשעיה משמשת תגובה ברורה של הצבת גבולות המעבירה מסר חד-משמעי נגד הפרות משמעת חמורות או התנהגות אלימה.
 • על בית הספר לקבוע מדיניות בית-ספרית שתהיה ידועה לתלמידים ולהורים בנוגע לדרכי הענישה, ובכלל זה השעיה.
 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך קובע שורה של מקרים שבהם בית הספר יכול להשעות תלמיד, לדוגמה, במקרים של אלימות פיזית או מילולית, אלימות מינית, אלימות מקוונת (הפצת שמועות, חרם, איום בהפצה וכד'), עישון בבית הספר, שימוש באלכוהול, וכו'.
 • חוזר מנכ"ל קובע גם את משך הזמן שבו ניתן להשעות. משך הזמן משתנה בהתאם למקרה ובהתאם לשלב החינוך (בית ספר יסודי או על יסודי).
דוגמה
 • במקרה של אלימות מילולית חמורה (לעג על רקע גזעני, למשל), בית הספר רשאי להשעות את התלמיד הפוגע לתקופה של עד יומיים אם מדובר בתלמיד בית ספר יסודי, ועד 4 ימים אם התלמיד לומד בחינוך העל יסודי.
 • במקרה של חרם מתמשך או הפצת תכנים פרטיים מביכים, בית הספר רשאי להשעות את התלמיד הפוגע לתקופה של עד 4 ימים בחינוך היסודי, ולתקופה של עד 8 ימים בחינוך העל יסודי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד א'-י"ב.

שלבי ההליך

 • השעיה תתבצע על-ידי מנהל בית הספר או מישהו אחר מטעמו. אם ההשעיה בוצעה על-ידי אדם שמונה על-ידי המנהל – עליו להתייעץ עם גורמי המקצוע ולקבל את אישורו של מנהל בית הספר.
 • יש לברר את פרטי האירוע ולתת לתלמיד אפשרות להציג את גרסתו.
 • יש לתעד את האירוע.
 • יש ליידע טלפונית את הורי התלמיד לפחות יום אחד לפני מועד ההשעיה. במקביל, יש למסור את מכתב ההשעיה לתלמיד. במכתב יירשם ההסבר להשעיה. יש לוודא עם ההורים שקיבלו את המכתב.
 • יש להימנע ככל האפשר מהזמנת ההורים כדי לקחת את התלמיד באמצע יום הלימודים, למעט במקרים שנשקפת סכנה לתלמיד או לסביבתו.
 • יש לתת לתלמיד המושעה, בתיאום עם הוריו, משימה חינוכית המותאמת לו, לביצוע בבית.
 • המחנך או איש צוות יצרו קשר עם התלמיד המושעה בזמן ההשעיה, כדי לשמור על רציפות הקשר עמו ולעודד מוטיבציה להשתלבותו בכיתה עם חזרתו.
 • לאחר ההשעיה: יש לזמן את התלמיד והוריו לשיחה עם חזרתו לבית הספר, ולבנות עמם תוכנית אישית. בנוסף, יש לקיים עם התלמיד מפגשי מעקב במטרה לבנות עבורו רשת תמיכה ובקרה על התנהגותו.

אם התלמיד מגיע לבית הספר למרות ההשעיה

 • יש ליישם השעיה בתוך בית הספר.
 • יש לקיים שיחה עם התלמיד והוריו.
 • במקרה שההורים אינם משתפים פעולה - ניתן לכנס ועדה בין מקצועית בשיתוף הפיקוח או הרשות המקומית שתקבל החלטות לגבי המשך הטיפול.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים