הקדמה:

השעיה היא הרחקה של תלמיד מבית הספר לפרק זמן מסוים
יש להשתמש בהשעיה רק באירועים חמורים או לאחר אירועים חוזרים ונשנים שמוצו לגביהם תגובות חינוכיות אחרות
בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשע"ה/8ב - סעיף 2.3 (נוהל השעיה)


במקרים מסוימים ניתן להרחיק תלמיד מבית הספר לפרק זמן מסוים.

 • ככלל, יש להרחיק תלמיד מבית הספר רק במקרים חמורים או לאחר אירועים חוזרים ונשנים שמוצו לגביהם תגובות חינוכיות אחרות.
הערת עריכה
לדעתי כן חשוב לתת דוגמאות למקרים שבהם מותר להשעות, לפחות דברים שיש לנו עליהם ערכים שבהם נאמר שאפשר להשעות אותו (אלכוהול, אלימות בהסעות לביה"ס, אלימות מינית, אלימות מקוונת, הפצת תמונות וסרטונים וכו')
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:05, 26 באוגוסט 2019 (IDT)
 • ההשעיה משמשת תגובה ברורה של הצבת גבולות המעבירה מסר חד-משמעי נגד הפרות משמעת חמורות או התנהגות אלימה.
 • על בית הספר לקבוע מדיניות בית-ספרית שתהיה ידועה לתלמידים ולהורים בנוגע לדרכי הענישה, ובכלל זה השעיה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד א'-י"ב.

שלבי ההליך

 • השעיה תתבצע על-ידי מנהל בית הספר או מישהו אחר מטעמו. אם ההשעיה בוצעה על-ידי אדם שמונה על-ידי המנהל – עליו להתייעץ עם גורמי המקצוע ולקבל את אישורו של מנהל בית הספר.
 • יש לברר את פרטי האירוע ולתת לתלמיד אפשרות להציג את גרסתו.
 • יש לתעד את האירוע.
 • יש ליידע טלפונית את הורי התלמיד לפחות יום אחד לפני מועד ההשעיה. במקביל, יש למסור את מכתב ההשעיה לתלמיד. במכתב יירשם ההסבר להשעיה. יש לוודא עם ההורים שקיבלו את המכתב.
 • אין להשעות תלמיד באופן מיידי במהלך יום הלימודים, ויש להימנע ככל האפשר מהזמנת ההורים כדי לקחת את התלמיד באמצע יום הלימודים, למעט במקרים שנשקפת סכנה לתלמיד או לסביבתו.
 • יש לתת לתלמיד המושעה, בתיאום עם הוריו, משימה חינוכית המותאמת לו, לביצוע בבית.
 • המחנך או איש צוות יצרו קשר עם התלמיד המושעה בזמן ההשעיה, כדי לשמור על רציפות הקשר עמו ולעודד מוטיבציה להשתלבותו בכיתה עם חזרתו.
 • לאחר ההשעיה: יש לזמן את התלמיד והוריו לשיחה עם חזרתו לבית הספר, ולבנות עמם תכנית אישית. בנוסף, יש לקיים עם התלמיד מפגשי מעקב במטרה לבנות עבורו רשת תמיכה ובקרה על התנהגותו.

אם התלמיד מגיע לבית הספר למרות ההשעיה

 • יש ליישם השעיה בתוך בית הספר.
 • יש לקיים שיחה עם התלמיד והוריו.
 • במקרה שההורים אינם משתפים פעולה - ניתן לכנס ועדה בין מקצועית בשיתוף הפיקוח או הרשות המקומית שתקבל החלטות לגבי המשך הטיפול.

חשוב לדעת

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

חקיקה ונהלים

פסקי דין


הרחבות ופרסומים