בעלי חשבון בנק משותף יכולים לחתום על טופס "אריכות ימים" שיאפשר לכל אחד מהם בעתיד להמשיך ולבצע פעולות בחשבון, לאחר שאחד מהם נפטר
אם לא נחתם סעיף אריכות ימים לפני מותו של אחד השותפים, לא יוכל השותף שנותר בחיים להמשיך ולפעול בחשבון, והחשבון יוקפא עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
סעיף "אריכות ימים" אינו גובר על דיני הירושה, ואם לאחר צו ירושה או צו קיום צוואה יתברר שהשותף משך כספים השייכים ליורשי המנוח, הוא ייאלץ להשיב כספים אלה ליורשיו החוקיים של הנפטר
יש לבדוק האם הבנק הגביל את הוראת "אריכות הימים" למשך תקופה מסוימת, ובמקרה הצורך יש לשוב ולחדשה


כאשר קיימים כמה שותפים בחשבון בנק (למשל בני זוג, הורה וילד, שותפים עסקיים וכו'), החשבון מוקפא באופן אוטומטי עם פטירת אחד השותפים, עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

  • במקרה זה השותף או השותפים שנותרו בחשבון אינם יכולים לפעול בחשבון בכל דרך שהיא, עד לשחרור החשבון. פעמים רבות, תהליך הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה אורך זמן רב, והמשמעות היא שהשותפים שנותרו בחיים אינם יכולים לפעול בכספים שנמצאים בחשבון כל אותו זמן, למרות שלפחות חלק מהכספים שייך להם.
  • כדי למנוע מראש מצב זה, קיימת לשותפים בחשבון האפשרות לחתום מראש, בעודם בחיים, על טופס או סעיף המכונה "אריכות ימים" או "היוותרות בחיים" בסניף הבנק בו מתנהל חשבונם.
  • סעיף זה מאפשר לשותפים להגדיר מה ייעשה בחשבון במצב בו אחד מהם הולך לעולמו, ומאפשר לשותף או לשותפים שנותרו בחיים להמשיך ולפעול בחשבון ללא מגבלה, גם טרם קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

מי זכאי?

  • שותפים בחשבון בנק.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לחתום על הסעיף עם פתיחת חשבון הבנק, כחלק מטופס "תנאי ניהול חשבון".
  • כיום הסעיף מובנה וקיים באופן אוטומטי ברוב מסמכי פתיחת החשבון, אך רצוי לוודא עם הבנקאי/ת את דבר קיומו של הסעיף.
  • במקרה שחשבון הבנק כבר נפתח ללא החתימה על הסעיף, למשל כאשר מבוקש לצרף שותף לחשבון בנק שהיה בבעלותו של אדם יחיד, יש לברר עם הבנקאי/ת מהו ההליך.
שימו לב
קיימים מקרים בהם הבנקים הגבילו את תוקפה של הוראת "אריכות ימים" למשך 20 שנים. יש לברר האם קיימת במקרה שלכם מגבלה כאמור, ובמקרה שפג תוקפה של ההוראה, כיצד לחדש אותה.

חשוב לדעת

  • סעיף "אריכות ימים" מאפשר לשותף הנותר בחיים לפעול ללא כל מגבלה, לרבות ריקון מוחלט של חשבון הבנק.
  • הסעיף אינו גובר על צו ירושה או צו קיום צוואה, כך שאם ימשוך השותף שנותר בחיים סכומי כסף מעבר לחלקו בחשבון ומעבר לחלקו בירושה (אם הוא יורש), הוא עשוי להידרש להשיב את הכספים שמשך ליורשיו של הנפטר.
  • סעיף "אריכות ימים" אינו יוצר שותפות בחובות, כך שהשותף שנותר בחיים אינו חייב בחובותיו של המנוח. עם זאת, אם השותף נטל מן החשבון סכומי כסף מעבר לחלקו בחשבון, ייתכן שיידרש להעביר אותם לידי נושי המנוח.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים