הרשות המאשרת היא גוף במשרד הביטחון שתפקידו לקבוע אם פגיעה שאירעה מהווה פגיעת איבה.
מי שגופו או רכושו נפגע בפעולת איבה יוכר כנפגע פעולת איבה וכך גם בני משפחה שיקיריהן נספו בפעולת איבה יוכרו כמשפחות שכולות.

הרשות המאשרת היא גוף המתמנה על ידי שר הביטחון, שתפקידו לקבוע אם פגיעה שאירעה מהווה פגיעת איבה.

  • המשמעות של הכרה בפעולה כפעולת איבה היא שמי שגופו (פיזית או נפשית) או רכושו נפגעו כתוצאה מהפעולה, יוכר כנפגע פעולת איבה וכך גם בני משפחה שיקיריהן נספו בפעולת איבה.
  • רק לאחר שהרשות המאשרת תקבע שהפגיעה היא פגיעת איבה, יטפל המוסד לביטוח לאומי בזכויות הנפגע ובזכויות בני המשפחה.
  • הפנייה אל הרשות המאשרת לא מתבצעת על ידי הנפגעים באופן ישיר, אלא על ידי המוסד לביטוח לאומי או רשות המסים - הקרן לפיצויים.
  • הנפגעים רשאים לערער על החלטת הרשות, אם היא לא הכירה בפגיעה כפעולת איבה.
  • למידע נוסף ראו הכרה בפגיעת איבה (פעולת איבה).
שימו לב

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

נושאים וזכויות