הקדמה:

כדי שאדם יוכר כנפגע פעולת איבה ויוכל לקבל הטבות ופיצויים על נזקיו (נזקי גוף או נזקי רכוש), יש להכיר באירוע בו נפגע כפגיעת איבה (פעולת איבה)
במקרים רבים, הרשויות יפנו מיוזמתן אל מי שנפגע
במקרה שהרשות לא פנתה אל מי שנפגע, עליו להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי (נזקי גוף) או לרשות המסים - הקרן לפיצויים (נזקי רכוש)


כדי שאדם יוכר כנפגע פעולת איבה ויוכל לקבל הטבות ופיצויים על נזקיו (נזקי גוף או נזקי רכוש), ראשית יש להכיר באירוע בו נפגע כפגיעת איבה (פעולת איבה).

  • במקרים רבים, הרשויות יפנו מיוזמתן אל מי שנפגע, והוא לא יצטרך לנקוט פעולות נוספות לצורך ההכרה בו כנפגע פעולות איבה.
  • אם הרשות לא פנתה אל מי שנפגע, עליו להגיש תביעה אל המוסד לביטוח לאומי (אם הוא סובל מפגיעות גוף) או אל רשות המסים - הקרן לפיצויים (נזקי רכוש).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שנפגע, בגופו או ברכושו, בארוע שעשוי להיחשב כפגיעת איבה.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

  • אם הרשות המאשרת לא הכירה באירוע כפגיעת איבה וכתוצאה מכך לא אושרה תביעה למוסד לביטוח לאומי או לקרן הפיצויים ברשות המסים, ניתן לערער על החלטת הרשות המאשרת.
  • את הערר יש להגיש לוועדת העררים.
  • את הערר יש להגיש בכתב בתוך חודשיים מיום קבלת ההחלטה.
  • הכתובת להגשת הערר: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל-אביב - יפו 6423901.
  • החלטת הוועדה לעררים הינה סופית, ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

  • לא די בכך שהאירוע בו נפגע אדם יוכר כפעולת איבה כדי שיוכל לקבל את הזכויות המגיעות לנפגעי פעולות איבה, אלא יש גם לוודא שהאדם עומד בתנאי החוק להגדרת נפגע פעולת איבה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל