כדי שאדם יוכל לקבל הטבות ופיצויים על נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו לו בפעולת איבה, יש להכיר באירוע שנפגע בו כפגיעת איבה (פעולת איבה)
אם הרשויות לא פנו ביוזמתן אל מי שנפגעו בפעולת איבה, על הנפגעים לפנות לביטוח הלאומי (על פגיעה פיסית או נפשית) או לרשות המיסים (על פגיעה ברכוש)
נפגעי פעולות איבה זכאים לסיוע משפטי חינם בנושאי הביטוח הלאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

אנשים שנגרם להם או לרכושם נזק בפעולת איבה יוכלו לקבל זכויות ופיצויים בעקבות הנזק רק אחרי שהאירוע שנפגעו בו יוכר כפעולת איבה.

 • במקרים רבים הרשויות יפנו מיוזמתן אל הנפגעים, והם לא יצטרכו לנקוט בפעולות נוספות כדי לקבל את ההכרה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שנפגעו באירוע שעשוי להיחשב כפגיעת איבה.
 • מי שרכושם נפגע באירוע שעשוי להיחשב כפגיעת איבה.

למי ואיך פונים

 • במרבית המקרים, הליך ההכרה בפעולת האיבה נעשה ביוזמת הרשויות לאחר שמתרחשת פעולת איבה.
 • אם הליך ההכרה לא נעשה ביוזמת הרשות, על הנפגעים לפנות מיוזמתם אל הרשות הרלוונטית (רשות המיסים או הביטוח הלאומי).

הגשת תביעה על פגיעה ברכוש

הגשת תביעה על פגיעה פיסית או נפשית

 • מי שנפגעו פגיעה פיסית או נפשית יגישו תביעה לביטוח הלאומי בתוך שנה מיום הפגיעה.
 • יש למלא טופס "הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה להכרה כנפגע פעולות איבה".
 • ניתן למלא טופס מקוון, או להדפיס ולמלא את הטופס באופן ידני.
 • יש לצרף לטופס:
  • מסמכים שמעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  • אם לא היו נפגעים רבים באירוע יש לצרף ממשטרת ישראל "אישור הודעה על גרימת נזק/פגיעה כתוצאה מפעולות מלחמה/איבה נגד ישראל".
  • אם הפגיעה נעשתה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
 • מי שסובלים מפגיעה נפשית בגלל חשיפה לרצף של אירועים ימלאו ויגישו גם טופס תשאול לנפגע הטוען לפגיעה נפשית בעקבות רצף אירועים ביטחוניים.
 • ניתן לשלוח את הטופס ומסמכי התביעה בדרכים הבאות:
  • שליחת המסמכים באופן מקוון באתר.
  • הגשת המסמכים באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף הקרוב.

המשך הטיפול בתביעה

 • המוסד לביטוח לאומי או הקרן לפיצויים יפנו אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שתקבע אם מדובר בפגיעת איבה.
 • החלטת הרשות צריכה להינתן בתוך 3 חודשים, אלא אם החליטה להאריך את המועד מסיבות מיוחדות.
 • התובעים יקבלו הודעה על ההחלטה שהתקבלה.
 • החלטה שמאשרת כי מדובר בפגיעת איבה היא תנאי מקדים והכרחי לקבלת זכויות של נפגעי פעולת איבה ופיצויים על נזק לרכוש.

ערעור

 • אם הרשות המאשרת לא הכירה באירוע כפגיעת איבה וכתוצאה מכך לא אושרה תביעה למוסד לביטוח לאומי או לקרן הפיצויים ברשות המיסים, ניתן לערער על החלטת הרשות המאשרת.
 • את הערר יש להגיש לוועדת העררים.
 • את הערר יש להגיש בכתב בתוך חודשיים מיום קבלת ההחלטה.
 • הכתובת להגשת הערר: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל-אביב - יפו 6423901.
 • החלטת הוועדה לעררים הינה סופית, ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • בנוסף להכרה באירוע כפעולת איבה, כדי לקבל מהביטוח הלאומי זכויות של נפגעי פעולת איבה צריכים לענות על הקריטריונים שנקבעו בהגדרת נפגע פעולת איבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל