אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה בהתייצבות אישית או מרחוק באופן מקוון
הפקדת צוואה היא רשות ואין חובה להפקיד את הצוואה כדי שתהיה תקפה
לא ניתן להפקיד יותר מצוואה אחת בו-זמנית, וכדי להפקיד צוואה חדשה יש לקחת בחזרה את הצוואה הקודמת
עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו
ההליך כרוך בתשלום אגרה

אדם שערך צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות, יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר.

הפקדת צוואה בהתייצבות אישית אצל הרשם לענייני ירושה

 • צוואה יכולה להיות מופקדת אצל הרשם רק על ידי המצווים עצמם (מי שערך את הצוואה), בהתייצבות אישית, ורק המצווים עצמם יכולים לבקש אותה בחזרה.
 • לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל אותה בחזרה באמצעות מיופה כוח.
 • מומלץ להזמין תור מראש ללשכת הרשם לענייני ירושה שבה מעוניינים להפקיד את הצוואה.

פרטי ההליך

 • על המצווה להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה, למלא בכתב יד בקשה להפקדת צוואה, ולהצטייד במסמכים הבאים:
  1. צוואה מקורית חתומה על ידי המצווה.
  2. תעודת זהות ישראלית בעלת תמונה עדכנית. אם התמונה אינה עדכנית יש להצטייד בתעודה רשמית נוספת עם תמונה עדכנית (כגון דרכון, רישיון נהיגה וכדומה).
  3. אישור על תשלום אגרה בסך 119 ₪ (נכון ל-2024) בגין הפקדת צוואה. ניתן להסדיר את תשלום האגרה בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • הצוואה תיסרק למחשבי הרשם לצורך שמירת עותק, ולאחר מכן תיסגר במעטפה חתומה ותישמר בכספת.
 • הרשם מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, והמפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה.
שימו לב
הפקדת צוואה יכולה להיעשות אך ורק על-ידי המצווה עצמו (מלבד במקרה של צוואה בעל פה), והוא היחיד שיכול למשוך בחזרה צוואה שהופקדה.

הפקדת צוואה הדדית

 • כאשר מדובר בהפקדת צוואות הדדיות, על שני בני הזוג המצווים להתייצב במחוז המתאים עם המסמכים הבאים:
  1. תעודת זהות של כל אחד מבני הזוג עם תמונה עדכנית.
  2. מקור של הצוואה לכל אחד מהמצווים, כלומר 2 צוואות זהות מקוריות.
  3. אישור על תשלום שתי אגרות (אחת לכל מצווה) על הפקדת צוואה.
 • חשוב: יש להגיע עם 2 צוואות מקוריות ולשלם שתי אגרות, גם אם הצוואה ההדדית נערכה כמסמך אחד ולא כשני מסמכים נפרדים.

הפקדת צוואה מרחוק אצל הרשם לענייני ירושה

 • נוסף על ההפקדה בהתייצבות אישית, קיימת גם אפשרות להפקיד את הצוואה מרחוק, באופן מקוון.
 • הפקדת צוואה מרחוק יכולה להיעשות על ידי אחד מהשניים:
  • אדם בעל תעודת זהות ישראלית שערך צוואה ומבקש להפקיד אותה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים.
  • נוטריון שנערכה בפניו צוואה, כל עוד ההפקדה מתבצעת בתוך 30 ימים מיום שהצוואה נערכה.

תנאים מקדימים

 • כדי לבצע הפקדה מרחוק של הצוואה, יש להירשם קודם לאיזור האישי הממשלתי.
 • יש לשלם אגרה עבור הפקדת הצוואה, באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון, באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (משיכת הצוואה בחזרה אינה כרוכה בתשלום אגרה).
  • באמצעות בנק הדואר, יש לפנות למרכז השירות והמידע בדואר אלקטרוני: לצורך קבלת שוברים לתשלום. את ההפקדה ניתן יהיה לבצע רק לאחר שחלפו 24 שעות מהתשלום בבנק הדואר.

מסמכים נדרשים

 • עותק מקורי של הצוואה.
 • עותק צבעוני סרוק של הצוואה כקובץ באחד מהפורמטים הדיגיטליים הבאים: PDF, JPG, PNG.
 • אישור על תשלום אגרה.

הפקדת הצוואה

 • יש להיכנס לאיזור האישי הממשלתי ולפעול לפי ההנחיות.
 • אישור על ביצוע ההפקדה ומספרה יישלח למפקיד הצוואה, באמצעות המייל או בהודעת טקסט.
 • בתוך 45 ימים לכל היותר מיום קבלת האישור, יש לשלוח את הצוואה המקורית ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגורי המצווה.
 • את הצוואה המקורית ניתן לשלוח בדואר או למסור אותה בתיבות ההפקדה המוצבות מחוץ לכל לשכה.
 • לצוואה המקורית יש לצרף מכתב בו יצויין מספר ההפקדה אשר מופיע באישור.
שימו לב
תושבי ראשון לציון והסביבה:

קבלת הצוואה המופקדת בחזרה

 • מצווה רשאי לקבל חזרה את הצוואה שהפקיד בכל עת.
 • לשם כך עליו לפנות ללשכת הרשם ולמלא בקשה בכתב להחזרה של צוואה.
 • הרשם לענייני ירושה יוודא את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי.
 • דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.
 • חשוב: קבלת הצוואה בחזרה אינה מביאה לביטול הצוואה, והיא תקפה לכל דבר ועניין עד שבוטלה או שנחתמה צוואה עדכנית תחתיה.
 • החזרת הצוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

הפקדת צוואה נוספת

 • מי שהפקיד בעבר צוואה אינו רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם לפני כן לקח בחזרה כל צוואה קודמת שהפקיד.
 • כל הפקדה מחדש של הצוואה תהיה כרוכה בתשלום נוסף של האגרה.

מימוש צוואה

 • כדי לחלק את עיזבונו של האדם שמת, על-פי צוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק-דין.
 • הזוכים (היורשים המופיעים בצוואה) או כל אדם המעוניין בכך, רשאים להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
 • לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, מזכירות הרשם לענייני ירושה בודקת האם הופקדה צוואה, ואם וכן, היא נפתחת על ידי הרשם לענייני ירושה כדי שלא יינתן צו המתעלם מהצוואה.
 • אם נמצאה צוואה אחרת, אחרי הצוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, הצוואה האחרונה היא הקובעת, גם אם לא הופקדה אצל הרשם. כל אדם שבידו צוואה חייב למסור אותה (מקור או בהעתק מאושר), לבית-המשפט מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה (המפר הוראה זו צפוי לדין פלילי).
 • אם לא הוגשה כל בקשה בעניין הצוואה, הרשם לענייני ירושה יפתח את הצוואה לאחר 3 חודשים ממועד הפטירה, וימסור הודעה על קיומה לזוכים (היורשים המופיעים בצוואה).

חשוב לדעת

 • אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מרשם הירושה מידע אם צוואה מסוימת הופקדה, אלא באישור בית המשפט (כמובן שעורך הצוואה, המוריש, רשאי לספר על הפקדת הצוואה ולהציגה לכל מי שהוא רוצה ואף להותיר העתק בידי מי שיבחר).
 • לכל צוואה וכן לכל מסמך אחר המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על תרגום מסמך הכתוב באנגלית).
 • רק המצווים עצמם יכולים להפקיד צוואה או להחזיר צוואה מופקדת - לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל חזרה צוואה שהופקדה באמצעות ייפוי כוח.
 • אדם שמעוניין לשנות את הצוואה לאחר שהפקיד אותה אצל רשם הירושה יכול לבקש לקבל אותה חזרה או להפקיד במקומה צוואה חדשה.
 • מומלץ להזמין תור מראש ללשכת הרשם לענייני ירושה שבה מעוניינים להפקיד את הצוואה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים