הקדמה:

צוואה בפני רשות היא צוואה המוגשת לגורם משפטי או נערכת באמצעותו
עריכת צוואה בפני רשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה

צוואה בפני רשות היא צוואה המוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו.

 • גורם זה (המכונה "נציג הרשות") יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון.
 • קיימות שתי דרכים לעריכת צוואה בפני רשות:
 1. אמירת דברי הצוואה בעל פה, על-ידי המצווה עצמו, בפני נציג הרשות.
 2. הגשת הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי נציג הרשות.

הכללים לעריכת צוואה בפני רשות

 • המצווה יאמר לנציג הרשות את צוואתו, או יגיש לו אותה בכתב.
  • במקרה שהצוואה נאמרת לנציג הרשות בעל פה על-ידי המצווה, נציג הרשות ירשום את הצוואה ויקריא אותה בפני המצווה.
  • במקרה שמוגשת לנציג הרשות צוואה שנכתבה בשפה שהמצווה אינו מבין (למשל אם נוטריון ערך צוואה בעברית למצווה שאינו שולט בשפה), חובה על נציג הרשות להקריא את הצוואה בפני המצווה בשפה שהוא מבין, באמצעות מתרגם. המצווה רשאי לקרוא את הצוואה או את תרגומה בעצמו, במקום שנציג הרשות יעשה זאת.
 • המצווה יצהיר כי זו אכן צוואתו (אין צורך בחתימתו על הצוואה).
 • נציג הרשות יאשר על פני הצוואה שהיא נרשמה, וכי המצווה הצהיר שזו צוואתו.
 • חשוב לציין כי את הפעולות המוטלות על המצווה בחוק, אכן יעשה הוא, ולא אדם אחר שנשלח מטעמו.

נושא הצוואה

 • על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים):
  • את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.
  • נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה - תמונה או מגרש.

מינוי מנהל עיזבון

טיפ
מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.


תשלום אגרה

 • עשיית צוואה בפני הרשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה בסך של 235 ש"ח (נכון לשנת 2021).

חשוב לדעת

 • למרות הכללים המפורטים בחוק, המחוקק היה ער לכך שייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה.
  • מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, החוק מאפשר לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו.
  • העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.
 • ניתן, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות