הקדמה:

שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות מפעיל מערך של שירותי תמיכה המסייעים לעיוורים ולקויי ראייה בחיפוש אחר מקום עבודה ובהשתלבות בו


שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות מפעיל מערך של שירותי השמה בעבודה לעיוורים ולקויי ראייה.

  • מערך השירותים מאפשר סיוע מרבי לצרכים המיוחדים של אוכלוסיית העיוורים בעת החיפוש אחר מקום עבודה וההשתלבות בו.

מי זכאי?

  • נושא תעודת עיוור / לקוי ראייה בגיל העבודה, שעבר אבחון מקצועי או הכשרה ונמצא מתאים להשתלב בשוק העבודה.
  • אדם שהתעוור וממשיך לעבוד אינו חייב באבחון מקצועי.

תהליך מימוש הזכות

  • עיוור/לקוי ראיה המחפש מקום עבודה, יכול לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו.
  • בהמשך התהליך, עובר המועמד אבחון מקצועי שמטרתו לבדוק את כשירותו לעבודה.
  • מועמד שנמצא מתאים, רכז ההשמה יחפש עבורו מקום עבודה העולה בקנה אחד עם רצונותיו וכישוריו האישיים, תוך כדי שיתופו בתהליך החיפוש.
  • לאחר מציאת המקום, נבדק הצורך של האדם להשתמש בציוד עזר. אם קיים צורך כזה, הרכז ידאג להשגת הציוד. במידת הצורך, הוא אף ילווה את העובד בקליטה בעבודה.
  • במקביל, נמצא העובד הנקלט בקשר עם עו"ס מהמחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו. מטרת קשר זה היא לסייע לו להתמודד עם בעיות אישיות ומשפחתיות העלולות לפגוע בקליטתו המוצלחת בעבודה.

ערעור

  • אדם שעבר אבחון מקצועי ונמצא לא מתאים להשמה, רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדה מורחבת, הכוללת את נציגי הנהלת שירות רש"ט והמרכז לעיוור בישראל.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות