הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי משתתף בעלויות הקמת מצבה להורים שכולים ולאלמן/ה של מי שנספו בפעולות איבה
המענק משולם בנוסף למענק הקבורה שניתן עבור הוצאות קבורתו של חלל פעולת האיבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משתתף בעלויות הקמת מצבה להורים שכולים ולאלמן/ה של מי שנספו בפעולות איבה.

מי זכאי?

  • במקרה שההורים השכולים או האלמן/ה הקימו מצבה לעצמם בעודם בחיים, יהיו הם זכאים לקבלת המענק.
  • בכל מקרה אחר, יהיה השאיר הקרוב ביותר של ההורים השכולים או של האלמן/ה זכאי למענק.

תהליך מימוש הזכות

  • לקבלת המענק יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים בצירוף חשבונית או קבלה.

חשוב לדעת

  • המענק משולם בנוסף למענק הקבורה שניתן עבור הוצאות קבורתו של חלל פעולת האיבה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים