הקדמה:

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק לכיסוי הוצאות הקבורה
סכום המענק המירבי לא יעלה על 11,870 ₪ (נכון ל- 2023)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק לכיסוי הוצאות הקבורה.

 • סכום המענק המירבי לא יעלה על 11,870 ₪ (נכון ל- 2023).
 • המענק ניתן עבור ההוצאות הבאות:
  • מודעות אבל
  • העברת הגופה ממקום אחד לשני (בישראל)
  • רכב ליווי
  • מצבה
 • אם הנספים נקברו בחו"ל ישולמו החזרים עבור:
  • הוצאות הקבורה
  • טיפול בגופת הנספה והבאתה למקום הקבורה
  • נסיעה הלוך וחזור של מלווה אחד

מי זכאי?

 • אחד מבני המשפחה של הנספה, לפי הסדר הבא:
  1. בן/בת הזוג של הנספה.
  2. ילד/ה של הנספה (אם אין בן/בת זוג).
  3. הורה של הנספה (אם אין בן/בת זוג וילדים).
 • מי שנשאו בהוצאות בפועל (אם אין בן/בת זוג, ילדים והורים).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, ולצרף הצהרה של אחד מבני המשפחה על גובה ההוצאות.
 • אם הנספה נקבר/ה מחוץ לישראל, יש להגיש קבלות לסניף המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת המענק.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים