בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק לכיסוי הוצאות הקבורה
המענק יהיה עד סכום של 12,536 ₪ (נכון ל- 2024)


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק לכיסוי הוצאות הקבורה (כגון: מודעות אבל, העברת הגופה ממקום אחד לשני בישראל, רכב ליווי ומצבה).

 • סכום המענק לא יעלה על 12,536 ₪ (נכון ל- 2024).
 • אם הנספים נקברו בחו"ל ישולמו החזרים עבור:
  • הוצאות הקבורה
  • טיפול בגופת הנספה והבאתה למקום הקבורה
  • נסיעה הלוך וחזור של מלווה אחד

מי זכאי?

 • קרוב/ת המשפחה של הנספה ששילם/ה עבור הוצאות הקבורה.

תהליך מימוש הזכות

 • קרוב/ת המשפחה ששילם/ה את הוצאות הקבורה יעביר למחלקת נפגעי איבה בסניף הקרוב למקום המגורים הצהרה על גובה ההוצאות.
 • אם הנספה נקבר/ה מחוץ לישראל, יש להגיש קבלות על הוצאות הקבורה כדי לקבל את המענק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים