הקדמה:

בן משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאי למענק לכיסוי הוצאות קבורה
שיעור המענק המרבי לא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע במשק כפי שהיה ב-1 בינואר שקדם ליום הפטירה, ובמקרה שהנספה אינו אזרח ישראל או תושב ישראל ונקבר בחו"ל - 1,300$
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בן משפחה של מי שנספה בפעולת איבה זכאי למענק לכיסוי הוצאות קבורה.

 • המענק ניתן עבור ההוצאות הבאות:
  • מודעות אבל
  • העברת הגופה ממקום אחד למשנהו בישראל
  • רכב ליווי
  • מצבה
 • במקרה שהנפגע אינו אזרח ישראל או תושב ישראל והוא נקבר מחוץ לישראל, ישולמו הוצאות נוספות:
  • שירותים הניתנים על ידי המכון הפתולוגי
  • הסעת הגופה לנמל התעופה
  • העברת הגופה לחו"ל בים או באוויר
  • תוספות הקשורות בנסיעה הלוך וחזור של מלווה אחד
  • העברת הגופה מנמל התעופה עד למקום מגורי המשפחה
 • המענק ניתן לבן משפחה אחד בלבד (ראו בהמשך).

גובה המענק

 • שיעור המענק המרבי לא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע במשק כפי שהיה ב-1 בינואר שקדם ליום הפטירה (המענק ישולם על סמך הצהרה של אחד מבני המשפחה לגבי גובה ההוצאות).
 • אם הנפגע אינו אזרח ישראל או תושב ישראל והוא נקבר מחוץ לישראל, ישולם מענק עד גובה של 1,300 $ (כנגד הצגת קבלות).

מי זכאי?

 • המענק ישולם לבן משפחה של מי שנספה בפעולת איבה, על פי סדר העדיפות הבא:
  • במקרה שבן הזוג של הנספה עודנו בחיים, ישולם המענק לבן הזוג;
  • במקרה שאין בן זוג - ישולם המענק לילדו של הנספה;
  • במקרה שאין בן זוג ואין ילד - ישולם המענק להורהו של הנספה;
  • במקרה שאין בן זוג, אין ילד ואין הורה - ישולם המענק לקרוב משפחה אחר, בתנאי שהוא זה שנשא בהוצאות הקבורה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הנספה, ולצרף הצהרה של אחד מבני המשפחה על גובה ההוצאות.
 • במקרה שהנפגע אינו אזרח ישראל או תושב ישראל והוא נקבר מחוץ לישראל, יש להגיש קבלות לסניף המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת המענק.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים