בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים
ההשתתפות תינתן כהשלמה לסיוע במימון שמקבלים ממשרד הבריאות/קופת החולים והביטוח המשלים

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים.

היקף ההשתתפות במימון

 • ההשתתפות תינתן כהשלמה לסיוע במימון אותו מכשיר שניתן לזכאים מטעם משרד הבריאות/קופת החולים והביטוח המשלים.
 • הסכום המירבי ותקופת הזכאות לכל מכשיר מפורטים ברשימה זו.
 • למי ששכרו את המכשיר יוחזרו דמי השכירות החודשיים במצטבר עד לסכום המירבי שנקבע להשתתפות ברכישת המכשיר.
 • מי שזקוקים למכשיר רפואי שלא מופיע ברשימה עשויים לקבל אחת ל-3 שנים השתתפות בסכום של עד 3,857 ₪ (נכון ל-2023) לכל מכשיר, בתנאי שהוא רשום בפנקס הציוד הרפואי של משרד הבריאות.

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • לפרטים על הזכאות והמסמכים הנדרשים יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל.

חשוב לדעת

 • הורים ששכלו יותר מילד אחד בפעולת איבה או מי ששכלו בן/בת זוג וגם ילד, או שכלו פעמיים בן/בת זוג בפעולת איבה, יוכלו לבחור אם לקבל סכום כפול למימון המכשיר או לקבל פעמיים סיוע במימון אותו מכשיר באותה תקופת זכאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים