בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים
יש לשלם השתתפות עצמית (מלבד להורים שכולים ששוהים במוסד סיעודי)


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים, בהתאם למפורט ברשימה זו.

 • מי שזקוקים למכשיר רפואי שלא מופיע ברשימה עשויים לקבל השתתפות בסכום של עד 3,000 ₪ (נכון ל-2010), אחת ל-3 שנים לכל מכשיר.
 • מי ששכלו בפעולת איבה בן/בת זוג וגם ילד, והורים ששכלו יותר מילד אחד, זכאים להשתתפות בשיעור 150%.
 • ההשתתפות תינתן כהשלמה לסיוע במימון שמקבלים מקופת החולים והביטוח המשלים ובניכוי השתתפות עצמית.

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
  • הסיוע כרוך בתשלום השתתפות עצמית.
  • הורים שכולים ששוהים במוסד סיעודי פטורים מתשלום השתתפות עצמית.
 • למי ששכרו את המכשיר יוחזרו דמי השכירות החודשיים במצטבר עד לסכום המרבי שנקבע לרכישת המכשיר, בניכוי חד-פעמי של השתתפות עצמית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים