הביטוח הלאומי משתתף בעלויות של רכישת קבר והקמת מצבה עבור בני משפחה שכולים של חללי פעולת איבה
ההשתתפות בתשלום מועברת למי שרכשו את חלקת הקבר ולמי ששילמו על הקמת המצבה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הביטוח הלאומי משתתף בעלויות של רכישת חלקת קבר והקמת מצבה עבור בני משפחה של חללי פעולת איבה.

היקף הסיוע

סכום ההשתתפות המירבי (נכון ל-2024)
מימון חלקת קבר מימון מצבה
ליחיד/ה עד 5,938 ₪ עד 5,054 ₪
לזוג הורים שכולים עד 11,876 ₪ עד 10,108 ₪

מי זכאי?

 • מי שרכשו חלקת קבר ומי ששילמו על הקמת מצבה עבור:
  • הורים שכולים של חללי פעולת איבה.
  • בני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה.
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ונפטרו אחרי גיל 18.
 • ההחזר ניתן למי שרכשו את חלקת הקבר ולמי ששילמו על הקמת המצבה - בני המשפחה השכולים שרכשו לעצמם חלקה/מצבה בעודם בחיים, או קרוב משפחה ששילם עבורם אחרי שנפטרו.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים