סטודנטים ששירתו במילואים וסטודנטים הורים שבני או בנות זוגם שירתו במילואים במלחמת חרבות ברזל זכאים להתאמות בלימודים
ההתאמות שניתן לקבל הן פטור מנקודות זכות, המרת ציון מספרי לציון מילולי "עובר" והערכה חלופית במקום קיום בחינה מסכמת
היקף ההתאמות משתנה בהתאם למשך שירות המילואים

תקציר

סטודנטים לתואר ראשון ששירתו במילואים במלחמת חרבות ברזל 30 ימים ומעלה, וכן סטודנטים הורים שבני או בנות זוגם שירתו במילואים, עשויים להיות זכאים להתאמות במסגרת לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה.

 • ניתן לקבל את ההתאמות הבאות:
  1. פטור מנקודות זכות בקורסים שאינם קורסי חובה
  2. המרת ציון מספרי בקורס לציון מילולי "עובר"
  3. הערכה חלופית במקום בחינה מסכמת בקורסים, בהתאם לבחירת מוסד הלימודים
 • מספר הקורסים שבהם יינתנו ההתאמות ומספר נקודות הזכות שיינתן מהן פטור נקבעים לפי משך תקופת המילואים.

מי זכאי?

 • סטודנט שלומד לתואר ראשון בשנת הלימודים תשפ"ד ומתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא שירת במילואים במלחמת חרבות ברזל מעל 30 ימים במהלך התקופה שמ-07.10.2023 עד סוף שנת הלימודים תשפ"ד
  • הוא הורה לילד עד גיל 13 שבן או בת זוגו שירתו במילואים במלחמת חרבות ברזל מעל 30 ימים, במהלך התקופה שמ- 07.10.2023 עד סוף שנת הלימודים תשפ"ד

פטור מנקודות זכות

 • מספר נקודות הזכות שניתן מהן פטור משתנה בהתאם למספר ימי המילואים:
  • 60-30 ימים - ניתן לקבל פטור מ-6 נקודות זכות
  • 61-99 ימים - ניתן לקבל פטור מ-8 נקודות זכות
  • 100 ימים ומעלה - ניתן לקבל פטור מ-10 נקודות זכות. סטודנטים שלומדים לתואר ראשון במקצועות הבאים, יהיו זכאים לפטור מ-8 נקודות זכות בלבד (ולא 10 נקודות):
   • רפואה ומקצועות הבריאות
   • מקצוע הנדסה
   • מקצוע שחלה עליו חובת רישוי מקצועי, חוץ מהוראה (סטודנט להוראה ששירת במילואים 100 ימים או יותר יהיה זכאי לפטור מ-10 נקודות זכות)
 • הפטור יינתן רק בקורסים שאינם קורסי חובה בתוכנית הלימודים של הסטודנט
 • ניתן לממש את הפטור במהלך כל התואר
 • מספר נקודות הזכות שניתן לקבל מהן פטור עבור שירות מילואים במלחמת חרבות ברזל הוא מספר הנקודות המקסימלי שניתן לקבל מהן פטור במהלך התואר, גם אם זכאים לפטור מסיבות נוספות, למשל עבור פעילות חברתית.
דוגמה
 • סטודנטית שירתה במילואים במלחמת חרבות ברזל 45 ימים. עבור שירות זה היא זכאית לפטור מ-6 נקודות זכות במהלך התואר.
 • כמו-כן, היא זכאית להכרה ב-2 נקודות זכות עבור התנדבות של 30 שעות.
 • הסטודנטית תהיה זכאית בסך הכל לפטור מ-6 נקודות זכות במהלך כל התואר, כולל עבור שעות ההתנדבות.

המרת ציון מספרי לציון מילולי "עובר"

 • מספר הקורסים שבהם ניתן להמיר ציון מספרי לציון מילולי "עובר" נקבע בהתאם למספר ימי המילואים:
  • 60-30 ימים - ניתן להמיר ציון מספרי ל"עובר" בקורס אחד
  • 61-99 ימים - ניתן להמיר ציון מספרי ל"עובר" ב-2 קורסים
  • 100 ימים ומעלה - ניתן להמיר ציון מספרי ל"עובר" ב-3 קורסים
 • האפשרות להמיר ציון מספרי לציון "עובר" ניתנת לגבי קורסים שנלמדים בשנות הלימודים תשפ"ד ותשפ"ה, במהלך הלימודים לתואר ראשון.
 • הסטודנט יכול לבחור באיזה קורס להמיר ציון מספרי לציון מילולי "עובר", ובתנאי שעמד בדרישות המעבר של הקורס.
 • לא ניתן לממש את ההתאמה בקורסים שבהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי.

הערכה חלופית במקום בחינה מסכמת

 • מספר הקורסים שבהם ניתן לבחור בהערכה חלופית נקבע בהתאם למספר ימי המילואים:
  • 60-30 ימים - 2 קורסים
  • 61-99 ימים - 3 קורסים
  • 100 ימים ומעלה - 4 קורסים
 • ההתאמה תינתן בקורסים בשנות הלימודים תשפ"ד ותשפ"ה. אם תשפ"ד היא שנת הלימודים הראשונה לתואר, הסטודנט יוכל לממש את ההתאמה הזו רק בשנת תשפ"ה.
 • הקורסים שבהם תינתן ההתאמה ייקבעו על-ידי מוסד הלימודים
 • אופן ההערכה החלופית ייקבע על-ידי מוסד הלימודים
 • ההתאמה לא תינתן לסטודנט שלומד לתואר בלימודי רפואה ומקצועות הבריאות, או בתחומי ה- STEM (מתמטיקה, מתמטיקה שימושית, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, המדעים הפיזיקליים, המדעים הביולוגיים, חקלאות, לימודי אדריכלות, ומקצועות ההנדסה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרכזי המילואים במוסדות הלימוד. לרשימה של רכזי המילואים במוסדות ראו קישור זה באתר המל"ג.

חשוב לדעת

 • התאמות אלו נקבעו על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. בחלק ממוסדות הלימוד נקבעו התאמות נוספות, ומומלץ לפנות לרכזי המילואים כדי לקבל את מלוא המידע על ההתאמות שניתן לקבל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים