התמכרות לסמים, במרבית המקרים, קשורה בטראומה שמקורה בילדות.
בשלבים הראשונים של צריכת הסם, חש האדם שהשימוש בו מענג ומשחרר מלחצים ומשברים.
מיד לאחר מכן, מופיעים סימני ההתמכרות לסמים: צריכת החומר גוברת, השליטה יורדת ואת מקומה של ההנאה שחש האדם טרם ההתמכרות לסם, תופסות תחושות של סבל, חוסר אונים וניתוק מהמציאות ומהחיים. תחושות אלו הולכות ומתחזקות ככל שהאדם ממשיך לצרוך את הסם.
אנשים המכורים לסמים הולכים ומתנתקים ממסגרות משפחתיות וחברתיות וחשים בדידות וניכור. בני משפחתם חווים פגיעה ממשית ביחסי האמון ההדדיים, מדרדרים מבחינה כלכלית ומתקשים להתמודד עם המכור ועם השלכות השימוש בסמים על חייהם. התמכרות לסמים נחשבת לבעיה אישית, משפחתית וחברתית.
השימוש בסמים הוא אינו חוקי וכרוך בפעילות פלילית.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות