מכורים בני 18 ומעלה שזקוקים לטיפול ושיקום יכולים לקבל סיוע ביחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשות המקומית
היחידות מעניקות סיוע למכורים לסמים, אלכוהול או להתנהגויות כמו הימורים, קניות וגיימינג
הטיפול ניתן על ידי אנשי מקצוע שבונים לכל מטופל תוכנית טיפול ושיקום אישית
הטיפול כרוך בהשתתפות עצמית חודשית של 50 ש״ח (נכון ל-2023)


מכורים (לסמים, אלכוהול, הימורים, קניות וגיימינג) שמעוניינים לקבל סיוע במסגרת של טיפול ושיקום יכולים לקבל אותה ביחידות ייעודיות לטיפול בנפגעי התמכרויות שפועלות ברשות המקומית.

 • לכל מטופל נבנית תוכנית טיפול אישית שיכולה לכלול, בין השאר, טיפולים אישיים ומשפחתיים, הפנייה למסגרות יום, מסגרות תעסוקה, טיפולי המשך וכן סיוע במיצוי זכויות.
 • הטיפול ביחידה כרוך בהשתתפות עצמית חודשית של 50 ש״ח (נכון ל-2023) ומשך הטיפול ביחידה הוא עד שנתיים לגברים ועד ארבע שנים לנשים.
שימו לב
 • ניתן להתחיל את הטיפול ביחידה רק לאחר גמילה פיזית מהחומרים הממכרים ובמשך תקופת ההערכה הפונה נדרש לעבור בדיקות לגילוי חומרים פסיכו-אקטיביים.
 • פונה שמגיע ליחידה לפני שעבר גמילה, יופנה לטיפול גמילה בתוך חודש מהיום שפנה ליחידה והמקום ביחידה יישמר לו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני 18 ומעלה שהם מכורים או נפגעי התמכרויות:
  • נפגעי התמכרויות - מי שתפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהול או בגלל הימורים, קניות או גיימינג והם מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע.
  • מכורים - משתמשים בסמים, אלכוהול או מהמרים, המגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.
 • למידע על יחידות הטיפול והשיקום לבני נוער וצעירים ראו כאן.

שלבי ההליך

 • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים - הפנייה יכולה להיעשות באופן עצמאי או באמצעות גורם אחר.
 • לפונים תיערך פגישת היכרות ראשונית עם העובד/ת הסוציאלי/ת שמטפל/ת בנפגעי התמכרויות.
 • במסגרת תהליך האבחון וההערכה יתקיימו מפגשי היכרות וייערכו בדיקות לפונה (בדיקות שתן או בדיקות נשיפה) וביקור בית לפי הצורך.
 • בתום תקופת האבחון, ובתנאי שהפונים הגיעו לכל הפגישות ועמדו בהתחייבויות, תתקיים ועדת אבחון, ויחתם הסכם טיפולי בין הפונה לנציג היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות (נוסח ההסכם מופיע בנספח ד' בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • תהליך האבחון ילווה במעקב לגילוי חומרים פסיכואקטיביים בעזרת בדיקות שתן ובדיקות נשיפה.
 • תוכנית הטיפול שתיקבע תהיה בהתאם למטרות הטיפוליות שהומלצו על-ידי ועדת האבחון.
 • פונה שאושרה לו תוכנית טיפולית, ישלם עבורה השתתפות עצמית של 50 ₪ בחודש.
 • לפרטים על התוכניות הטיפוליות, ראו טיפול בנפגע התמכרויות ובני משפחתו ברשות המקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים