בנוסף לקבלת טיפול במרכזים המיועדים לכלל המבוגרים, נשים נפגעות התמכרות לסמים יכולות לפנות למרכזים המיועדים לנשים בלבד


מרבית המסגרות הטיפוליות של השירות לטיפול בהתמכרויות מיועדות הן לגברים והן לנשים, כשבחלקן ישנה התייחסות טיפולית נפרדת לנשים.

  • בנוסף, קיימות מסגרות המיועדות לנשים בלבד, עם גישה ייחודית תואמת.

מי זכאי?

  • נשים המכורות לסמים.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות