הקדמה:

במקרים מסוימים יכולים בני משפחתו של נפטר להתנגד לביצוע נתיחה שלאחר המוות לשם בירור סיבת מותו
יכולתם של בני המשפחה להתנגד להליך תלויה בשאלה מי הסמכות שדרשה את הנתיחה ובאילו נסיבות


במקרים מסוימים יכולים בני משפחתו של נפטר להתנגד לביצוע נתיחה שלאחר המוות לשם בירור סיבת מותו.

הערת עריכה
אין מועדים לזמן הערעור?
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 09:42, 5 במרץ 2017 (IST)
הערת עריכה
לא. ככלל, אי אפשר לערער על החלטה של שופט. ובמקרים שבהם נדרשת הסכמה של בני משפחה, נדרשת הסכמה פוזיטיבית של בני המשפחה, ואם מישהו מבני המשפחה האחרים רוצים לערער, לא מוגדר זמן לכך
הערה מאת עדי שורץ (שיחה) 09:47, 5 במרץ 2017 (IST)

מי זכאי?

 • בן או בת הזוג של נפטר, ילדיו, הוריו, אחיו ואחיותיו.

התנגדות במקרה שהנתיחה שלאחר המוות היא בהוראת בית המשפט

 • בית המשפט צריך להודיע על כוונתו לבצע נתיחה שלאחר המוות לאחד מבני המשפחה של הנפטר (בן-זוג, ילד, הורה, אח או אחות).
 • לבני המשפחה יש זכות להשמיע את עמדתם בפני בית המשפט בעניין הנתיחה, אך הם אינם יכולים למנוע אותה.

התנגדות במקרה שהנתיחה שלאחר המוות היא בהוראת רופא המחוז או המשטרה

 • כדי לבצע נתיחה שלאחר המוות במקרה שלנפטר יש בני משפחה, יש לעמוד בתנאים הבאים:
  1. האדם לא הותיר בחייו התנגדות בכתב לניתוח גווייתו.
  2. התקבלה הסכמה של בן או בת הזוג, ואם אין כאלה - הסכמת הילדים, ואם אין כאלה - הסכמת ההורים, ואם אין כאלה - הסכמת אח או אחות.
  3. לא התקבלה התנגדות בכתב של בן משפחה מאותה דרגת קרבה או מדרגת קרבה שלאחריה.
דוגמה
 • אדם נפטר ולא הותיר מכתב התנגדות לביצוע נתיחה שלאחר המוות.
 • אלמנתו הסכימה לביצוע הנתיחה, אך בנו התנגד בכתב לביצוע הנתיחה.
 • במקרה כזה אין לבצע נתיחה.
דוגמה
 • אדם נפטר ולא הותיר מכתב התנגדות לביצוע נתיחה שלאחר המוות.
 • בתו הסכימה לנתיחה, אך בנו התנגד לה בכתב.
 • במקרה כזה אין לבצע נתיחה.
דוגמה
 • אדם נפטר ולא הותיר מכתב התנגדות לביצוע נתיחה שלאחר המוות.
 • אלמנתו הסכימה לביצוע הנתיחה, אך הוריו התנגדו בכתב לביצוע הנתיחה.
 • במקרה כזה ניתן לבצע את הנתיחה.
 • אם אדם לא הותיר אחריו בני משפחה - לא ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות, אלא אם הסכים לכך בעודו בחיים.
 • נתיחה שלאחר המוות במצב של אירוע רב-נפגעים

  • למרות כל האמור לעיל, בעת מלחמה, או בעת פיגוע המוני, או בעת תאונה או אסון שגרם למספר רב של נפגעים - ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות ללא צורך באישור בני המשפחה.
  • במצב כזה, בני המשפחה אינם יכולים להתנגד לביצוע הנתיחה.
  • גם אם אין לנפטר בני משפחה, ניתן לנתחו.

  נתיחה שלאחר המוות כאשר יש חשש לבריאות הציבור