בעל דירה ‬בבית משותף רשאי, בתנאים מסוימים, להתנתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה ‬ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים‮
על המתנתק להמשיך להשתתף באופן מלא בהוצאות האחזקה של המערכת המרכזית ובאופן חלקי בהוצאות הפעלתה השוטפת

בעל דירה בבית משותף ‬רשאי, בתנאים מסוימים, להתנתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה ‬ללא הסכמתם של שאר בעלי הדירות.

מי זכאי?

 • כל בעל דירה ‬רשאי להתנתק ממערכת מרכזית לחימום מים או להסקה, בתנאי שלא ייפגעו כתוצאה מכך:
  1. אספקת המים החמים או‮ ‬ההסקה לדירות‮ ‬האחרות בבית‮ המשותף.
  2. הבידוד התרמי של המערכת המרכזית‮.
  3. תפקוד המערכת המרכזית.
  4. ‮חזות הבית המשותף.
 • אם מערכת החימום המרכזית היא מערכת משולבת לחימום מים ולהסקה, לא ניתן להתנתק רק מאחד מהם.
 • אם המערכת המרכזית מחוברת בטור (כלומר, אם שתי דירות או יותר מחוברות לאותם קווי אספקת מים), לא ניתן להתנתק מהמערכת.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

מימון ההתנתקות מהמערכת

 • תשלום לבודק: בעל הדירה המבקש להתנתק מהמערכת המרכזית צריך לשלם לבודק מוסמך עבור שתי בדיקות: לפני ביצוע ההתנתקות ואחריה. התשלום הכולל המקסימלי לשתי הבדיקות הוא כ-780 ₪.
 • עלויות עבור ביצוע שינויים: על המתנתק יחולו עלויות השינויים הנדרשים במתקנים ובצנרת של הבניין כדי שאספקת המים החמים או ההסקה לדירות האחרות לא ייפגעו.

המשך השתתפות באחזקת המערכת המרכזית והפעלתה

 • המתנתק ימשיך לשאת בכל ההוצאות הדרושות לאחזקה תקינה של המערכת המרכזית, לרבות תיקונים, כאילו לא התנתק ממנה.
 • המתנתק ימשיך לשלם חלקית עבור הפעלת המערכת המרכזית - באחוזים ממה שהיה משלם לולא התנתק, לפי הטבלה הבאה:
סוג מערכת החימום מערכת להסקה בלבד מערכת לחימום מים בלבד מערכת משולבת לחימום מים והסקה
שיעור ההשתתפות בהוצאות השוטפות 40% 25% 35%
דוגמה
 • בבניין משותף מתגוררים 3 דיירים, אשר מחוברים למערכת מרכזית להסקה בלבד.
 • עלות הפעלת מערכת ההסקה בשנה מסויימת הייתה 2,400 ₪. מכיוון שכל הדיירים היו מחוברים למערכת, התשלום התחלק שווה בשווה בין כל הדיירים, כך שכל דייר שילם 800 ₪.
 • אחד הדיירים התנתק מהמערכת.
 • עלות הפעלת מערכת ההסקה בשנה שלאחר מכן הייתה גם היא 2,400 ₪. בשנה זו התשלום יחושב כך:
  • הדייר שהתנתק מהמערכת ישלם 40% מהסכום שהיה משלם לולא התנתק - 320 ₪ (800*40%).
  • יתרת העלות שהיא 2,080 ₪ (2400-320) תתחלק בין שני הדיירים המחוברים וכל אחד מהם ישלם 1,040 ₪.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי ההתנתקות ממערכת החימום המרכזית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים