התקנה של תאורת שבת והפעלתה בבית משותף (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל בעל דירה בבית משותף רשאי להתקין מנגנון הפעלה אוטומטית של תאורת שבת באזורים המשותפים, מבלי להזדקק להסכמתם של שאר בעלי הדירות (בתנאי שאין פגיעה בבעל דירה אחרת)
ההתקנה, האחזקה וההפעלה יהיו על חשבונו של המתקין
למידע נוסף ראו סעיף 59ח לחוק המקרקעין

בעלים של דירה בבית משותף רשאי להתקין מנגנון הפעלה אוטומטית של תאורת שבת באזורים המשותפים, מבלי להזדקק להסכמתם של שאר בעלי הדירות.

מי זכאי?

 • כל בעל דירה בבית משותף.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני ההתקנה של תאורת השבת, בעל הדירה המעוניין בהתקנתה נדרש:
  1. למסור הודעה מוקדמת בכתב לועד הבית. אם אין ועד בית, יש למסור הודעה לכל אחד מבעלי הדירות בבניין.
  2. להתחייב להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך, אם לא יהיה יותר צורך במנגנון השבת.
  3. לוודא שהפעלת המנגנון לא מהווה פגיעה או מטרד לבעל דירה אחרת.

השתתפות במימון

 • הוצאות ההתקנה, האחזקה וההפעלה של תאורת השבת יחולו על המתקין.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי התקנת המנגנון, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין על-מנת שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

ארגוני סיוע


מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים