הקדמה:

התקנת מעלית שבת בבניין משותף מחייבת הסכמה של רוב בעלי הדירות בבניין
בבניין שיש בו מעלית אחת בלבד נדרשת הסכמתם של רוב בעלי הדירות כדי להפעיל מעלית שבת, אך בבניינים עם שתי מעליות ויותר - מספיקה דרישה של אחד מבעלי הדירות
בעלי הדירות הדורשים את התקנת מעלית השבת יישאו בהוצאות ההתקנה, ובעלי הדירות שדורשים את הפעלתה ישלמו עבור הוצאות האחזקה וההפעלה


התקנת מעלית שבת

 • התקנה של מעלית שבת בבניין משותף מותנית בהסכמתם של רוב בעלי הדירות בבניין.

הפעלת מעלית שבת

 • להפעלה של מעלית שבת בבניין שיש בו מעלית אחת בלבד נדרשת הסכמתם של רוב בעלי הדירות בבניין.
 • להפעלה של מעלית שבת בבניין שיש בו שתי מעליות ויותר מספיקה דרישה של אחד מבעלי הדירות בבניין.

השתתפות בהוצאות המעלית

התקנת מנגנון שבת

 • בעלי הדירות שהחליטו על התקנת מנגנון שבת במעלית ישלמו עבור ההתקנה.
 • התשלום נקבע בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל ‬הדירות שבעליהן משלמים עבור התקנת המעלית.

אחזקת המעלית והפעלתה

 • בעלי הדירות המבקשים להפעיל מעלית שבת ישלמו עבור הוצאות האחזקה וההפעלה של המעלית כמעלית שבת.
 • התשלום נקבע בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל ‬הדירות שבעליהן משלמים עבור האחזקה וההפעלה.

זמני הפעלת מעלית שבת

בניין שיש בו מעלית אחת בלבד

 • בבניין שיש בו מעלית אחת בלבד, שעות הפעלת המעלית ייקבעו על ידי רוב בעלי הדירות, תוך התחשבות בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

בניין עם שתי מעליות ויותר

 • בבניין עם שתי מעליות ויותר, במקרה שאין הסכמה אחרת בין בעלי הדירות בבניין, שעות הפעלתה של מעלית השבת יהיו:
  • בליל שבת ובליל חג - משעת כניסת השבת או החג, למשך 4 שעות.
  • ביום שבת וביום חג - משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:30 בצהריים, ובמשך 3 שעות לפני צאת השבת או החג.
 • עם זאת, במקרה שלמעלה מ-50% מבעלי הדירות בבניין עם שתי מעליות דרשו שתותקן בבניין מעלית שבת, או למעלה מ-25% מבעלי הדירות בבניין עם 3 מעליות או יותר דרשו שתותקן בבניין מעלית שבת, שעות הפעלתה של מעלית השבת יהיו:
  • בליל שבת ובליל חג - משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה.
  • ביום שבת וביום חג - מ-6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.
 • כאמור, כל בעלי הדירות בבניין רשאים להסכים על הפעלת מעלית שבת בשעות אחרות.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות בנושא המעלית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין על-מנת שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

חקיקה ונהלים