בבניין שיש בו מעלית אחת או יותר, ולא הותקן במעלית שבו מנגנון פיקוד שבת, נדרשת הסכמה של רוב בעלי הדירות כדי להתקין במעלית מנגנון פיקוד שבת וכדי להפעיל את המעלית כמעלית שבת
בבניין שיש בו לפחות שתי מעליות ובאחת מהן הותקן מנגנון פיקוד שבת, מספיקה דרישה של אחד מבעלי הדירות כדי להפעיל את המעלית כמעלית שבת
בעלי הדירות הדורשים את התקנת מעלית השבת יישאו בהוצאות ההתקנה, ובעלי הדירות שדורשים את הפעלתה ישלמו עבור הוצאות האחזקה וההפעלה


התקנת מעלית שבת

 • בבניין שיש בו מעלית אחת או יותר, התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית מותנית בהסכמתם של רוב בעלי הדירות בבניין.

הפעלת מעלית שבת

 • בבניין שיש בו מעלית אחת ומותקן בה מנגנון פיקוד שבת, נדרשת הסכמתם של רוב בעלי הדירות בבניין להפעלתה של המעלית כמעלית שבת.
 • בבניין שיש בו יותר ממעלית אחת ומותקן במעלית מנגנון פיקוד שבת, מספיקה דרישה של אחד מבעלי הדירות בבניין להפעלתה כמעלית שבת.

השתתפות בהוצאות המעלית

התקנת מנגנון שבת

 • בעלי הדירות שהחליטו על התקנת מנגנון שבת במעלית ישלמו עבור ההתקנה.
 • התשלום נקבע בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל ‬הדירות שבעליהן משלמים עבור התקנת מנגנון השבת של המעלית.

אחזקת המעלית והפעלתה

 • בעלי הדירות המבקשים להפעיל מעלית שהותקן בה מנגנון שבת ישלמו עבור הוצאות האחזקה וההפעלה של המעלית כמעלית שבת.
 • התשלום נקבע בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לבין שטח כלל ‬הדירות שבעליהן משלמים עבור האחזקה וההפעלה של המעלית כמעלית שבת.

זמני הפעלת מעלית שבת

בניין שיש בו מעלית אחת בלבד

 • בבניין שיש בו מעלית אחת בלבד, שעות הפעלת המעלית ייקבעו על ידי רוב בעלי הדירות, תוך התחשבות בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

בניין עם שתי מעליות ויותר

 • בבניין עם שתי מעליות ויותר, במקרה שאין הסכמה אחרת בין בעלי הדירות בבניין, שעות הפעלתה של מעלית השבת יהיו:
  • בליל שבת ובליל חג- משעת כניסת השבת או החג, למשך 4 שעות.
  • ביום שבת וביום חג- משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:30 בצהריים, ובמשך 3 שעות לפני צאת השבת או החג.
 • עם זאת, במקרה שלמעלה מ-50% מבעלי הדירות בבניין עם שתי מעליות דרשו שמעלית שהותקן בה מנגנון שבת תופעל, או למעלה מ-25% מבעלי הדירות בבניין עם 3 מעליות או יותר דרשו שמעלית השבת תופעל, שעות הפעלתה יהיו:
  • בליל שבת ובליל חג- משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה.
  • ביום שבת וביום חג- מ-6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.
 • כאמור, כל בעלי הדירות בבניין רשאים להסכים על הפעלת מעלית שבת בשעות אחרות.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות בנושא המעלית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים