בעל דירה בבית משותף יכול להתקין מנגנון שמאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת מים בלא חילול שבת
על בעל הדירה להודיע על כוונתו לנציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות עד 30 ימים לפני ביצוע ההתקנה
ההתקנה תיעשה על חשבונו של בעל הדירה


בעל דירה רשאי להתקין ברכוש המשותף מנגנון שמאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת מים בלא חילול שבת, ללא צורך לקבל את הסכמת בעלי הדירות האחרים.

מי זכאי?

 • בעל דירה בבית משותף

תהליך מימוש הזכות

 • לפני התקנת מנגנון שבת במשאבת מים, בעל הדירה שמעוניין להתקין אותה נדרש:
  1. למסור הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הבית המשותף ולכל בעלי הדירות בבית המשותף על כוונתו לבצע התקנה של המנגנון. אם המנגנון יותקן במשאבת מים שמשמשת רק חלק מבעלי הדירות, עליו למסור את ההודעה לבעלי הדירות שמשתמשים במשאבה.
   • בהודעה יש לכלול פרטים לגבי סוג המנגנון שיותקן ואופן ההתקנה.
   • יש למסור את ההודעה עד 30 ימים לפני מועד ביצוע ההתקנה.
   • ההודעה תימסר לבעלי הדירות בדרך שבה נמסרת הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי הדירות, כפי שנקבע בתקנון הבית המשותף.
  2. להתחייב בכתב להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך, במקרה שלא יהיה עוד צורך במנגנון השבת.
  3. לוודא שהתקנת המנגנון והפעלתו לא יגרמו להפרעה או מטרד לבעל דירה אחרת.
  4. לקבל אישור ממהנדס שהתקנת המנגנון או הפעלתו לא פוגעות במערכות הבניין ובאספקת המים. המהנדס צריך להיות רשום בענף הנדסה אזרחית ובעל ניסיון בהתקנת מיתקנים של מערכות מים.
  5. לוודא שהתקנת המנגנון תיעשה בהתאם להוראות חוק החשמל.

השתתפות במימון

 • הוצאות ההתקנה, האחזקה וההפעלה של מנגנון השבת יחולו על המתקין.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי התקנת המנגנון, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להתקין מנגנון שבת למשאבת מים שמשמשת לצורכי כיבוי אש בלבד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים