המפקח על רישום המקרקעין הוא הגוף המוסמך להעניק צו לרישום בית כבית משותף ולהכריע בתביעות בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים. במקרים מסוימים המפקח על רישום המקרקעין הוא הגוף היחידי שאליו ניתן לפנות בתביעה.

המפקח על רישום המקרקעין ממונה על-ידי שר המשפטים, ובסמכותו לקבל החלטות שיפוטיות ומינהליות לגבי ניהולם של בתים משותפים, כפי שנקבע בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

סמכויות מינהליות של המפקח על רישום המקרקעין

הסמכות השיפוטית של המפקח

  • המפקח הוא הגוף שאליו ניתן להגיש תביעות בנושאים הקשורים לבית המשותף.
  • למפקח יש סמכות לתת צווי ביניים, כמו: צו עיקול, צו מניעה, צו עשה ואל תעשה - כפי שנוהג בית משפט שלום.
  • למידע מפורט על הגשת תביעה למפקח, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
  • במקרים הבאים נתונה למפקח סמכות ייחודית, כלומר, הוא הגוף היחידי שאליו ניתן להגיש תביעה ולא ניתן לפנות לבית המשפט:
  • בנוסף, למפקח יש סמכות להכריע בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף. במקרה זה, סמכות המפקח אינה ייחודית, וניתן לבחור אם להביא את העניין בפני המפקח או בפני בית המשפט.

ערעור על החלטות המפקח

חשוב לדעת

  • המפקח אינו רשאי לתת ייעוץ משפטי או לשמוע טענות של הצדדים שלא במסגרת דיון המתנהל לפניו.

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים