מפעיל של מעון יום לפעוטות מחוייב להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון, בכל השעות שבהן פעוטות שוהים במעון, בהקלטת וידאו בלבד וללא קול
חל איסור על צפייה בצילומים, על העתקתם, על העברתם לאדם אחר ועל עשיית כל שימוש בהם, אלא לפי צו בית משפט
המשטרה וגורמי הפיקוח של משרד הרווחה רשאים לעשות שימוש בצילומים גם ללא צו מבית משפט כדי למנוע פגיעה בשלומם של הפעוטות השוהים במעון
למידע רשמי ראו באתר משרד החינוך


מי שמפעיל מסגרת לחינוך וטיפול בפעוטות עד גיל 3, מחוייב להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון היום, בכל השעות שבהן הפעוטות שוהים במעון.

 • המצלמות צריכות לתעד את כל הנעשה בכיתות המעון, בחצר, ובכל שאר המקומות שבהם נמצאים הפעוטות, חוץ מחדרי הרחצה והשירותים.
 • התיעוד יהיה בהקלטת וידאו בלבד, ללא קול.

מי זכאי?

 • הורים לפעוטות במעונות יום לפעוטות (מסגרות לחינוך וטיפול בפעוטות מגיל לידה ועד גיל 3, ששוהים בהן 7 ילדים לפחות).
 • הורים לפעוטות במעונות יום שיקומיים (מסגרות טיפול וחינוך ל-10 פעוטות עם מוגבלות, לפחות).

מי לא זכאי

 • אין חובה להתקין מצלמות במעון יום הפועל במקום המשמש גם למגורים.
  • אם המעון פועל בבית מגורים אך קיימת הפרדה ברורה בין אזור המגורים במתחם מסוים לאזור שבו פועל המעון משאר חלקי הבית - הוראות החוק חלות ביחס לאזור בו פועל המעון וחלה חובה להתקין באזור זה מצלמות.
 • אין חובה להתקין מצלמות במקרה שמעון היום פועל במקום המשמש בדרך קבע בית המגורים של כל הפעוטות השוהים בו, או של קרובי משפחתם.
 • אין חובה להתקין מצלמות במעון יום הפועל במסגרת מוסד רפואי, המשמש לשהייה של פעוטות המאושפזים במוסד הרפואי באופן קבוע.
 • אם 70% מההורים, באותה שנת לימודים, התנגדו בכתב להפעלת מצלמות - לא יותקנו מצלמות.

תהליך מימוש הזכות

התקנת המצלמות והודעה על הפעלתן

 • יש להתקין את המצלמות באופן שיאפשר תיעוד של הנעשה במעון, תוך שמירה על פרטיותם של הפעוטות, של עובדי המעון, ושל כל אדם אחר הנמצא במעון.
 • יש להציב את המצלמות באופן גלוי ולא להסתיר אותן.
 • בכניסה למעון ובכל איזור שבו מופעלות מצלמות - יש להציב שלט בולט שמודיע על הפעלת המצלמות במעון, בשפה בולטת וברורה המובנת לרוב ההורים והעובדים במעון.
 • חובה ליידע את העובדים במעון וכל מי שמועמד לעבודה במעון, לפני תחילת עבודתו על הפעלת המצלמות.
 • חובה ליידע את ההורים על הפעלת המצלמות במעון, ועל זכותם להתנגד להפעלת המצלמות.
 • מפעיל המעון ידאג לשמירת הצילומים ל-30 ימים ממועד הצילום, ולמחיקתם האוטומטית בתום התקופה.

צפייה ושימוש בצילומים

 • הצפייה בצילומים וכל שימוש אחר בהם, מותרים רק לפי צו של בית משפט. אדם אינו יכול לצפות בצילומים מבלי שניתן צו של בית משפט המאפשר זאת.
 • במקרים הבאים ניתן לעשות שימוש בצילומים גם ללא צו מבית המשפט:
  • המשטרה ורשויות התביעה רשאיות להשתמש בצילומים כדי למנוע ביצוע של עבירה, לחקור עבירה או לשם ניהול הליך פלילי, ולדווח על מידע שהתגלה לה מהצילומים לאחראים במשרד הרווחה, כדי למנוע פגיעה בשלומם של פעוטות השוהים במעון יום.
  • מנהל אגף עידוד תעסוקת הורים, וכן מפקחים של מעונות היום רשאים להשתמש בצילומים, במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום. השימוש בצילומים מותר לצורך מניעת פגיעה בשלומם של הפעוטות השוהים במעון.
  • הורים יכולים לפנות למשטרה בבקשה תאפשר להם להם לצפות בצילומים שבהם מתועדת פגיעה בילדם הפעוט, בתנאי שאין בכך כדי לגרום לשיבוש הליכי חקירה ומשפט.

חשוב לדעת

 • חל איסור על שימוש במצלמות המותקנות במעון לצפייה מרחוק בזמן אמת. ההורים וצוות המעון אינם רשאים לצפות בצילומים בשיגרה, למשל באמצעות מצלמת רשת.
 • אסור לאפשר גישה לצילומים למי שאינו רשאי לצפות בהם. אדם שמעתיק צילומים, מעביר אותם לאחר או עושה בהם שימוש בניגוד להוראות החוק - עובר עבירה פלילית.
 • מותר לעשות שימוש בצילומים המתועדים במצלמות בשעות שבהן הפעוטות אינם נמצאים במעון או במצלמות הפועלות במיקום שלא נמצאים בו הפעוטות באותו זמן - למשל לצורך בדיקת תקינות המצלמות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים