דייר המתגורר בבית דיור מוגן זכאי להתקשר עם נותני שירות שונים
הנהלת בית הדיור המוגן אינה רשאית להתנגד להתקשרות של הדייר עם נותן השירות, אם לא קיימת סיבה סבירה להתנגדות

דייר בבית דיור מוגן רשאי להתקשר עם כל נותן שירות בהסכם למתן שירות אישי או שירות אחר, שיינתן בתוך דירתו.

דוגמה
התקשרות עם נותן שירות חיצוני שיספק ארוחות מוכנות לדירתו של הדייר.

מי זכאי?

הליך מימוש הזכות

  • הדייר יודיע מראש להנהלת בית הדיור המוגן על כוונתו להתקשר עם נותן השירות.
  • הנהלת בית הדיור המוגן לא תתנגד להתקשרות של הדייר עם נותן השירות ולא תמנע את מתן השירות, אלא אם כן קיימת לכך סיבה סבירה.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

  • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים