נפגעי פוסט טראומה (הפרעה בתר-חבלתית), שפונים למשרד הביטחון להכרה בנכות, עשויים להיות זכאים לתהליך הכרה מהיר (מסלול ירוק), בהתאם לתנאים שיפורטו
ניתן לקבל סיוע וטיפול בטראומה ללא תשלום ביחידה לתגובות קרב של אגף השיקום, ללא תלות בהכרה בנכות או בזמן שעבר מאז האירוע

פוסט טראומה היא תגובה מתמשכת של דחק לאירוע טראומטי, כולל תגובת קרב, לפי הגדרת חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

 • נפגעי פוסט טראומה, שנפגעו במהלך השירות הצבאי או כתוצאה ממנו בעקבות חשיפה לאירועי לחימה ופעילות מבצעית, עשויים להיות זכאים לתהליך הכרה בנכות במסלול מהיר (מסלול ירוק).
שימו לב
במצב של ספק אם להגיש את הבקשה להכרה בנכות מומלץ להגיש אותה כדי שהזכאות תיבדק בכל מקרה.
 • כלל התהליך להכרה בפוסט טראומה ולקביעת הנכות במסלול המהיר מפורט בתרשים הבא:
בדיקת הבקשה על ידי קצין התגמולים
קצין התגמולים מחליט אם להפנות למסלול המהיר


אם התשובה שלילית ניתן להגיש ערעור
זימון לוועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות
קבלת הודעה על החלטת הוועדה הרפואית


ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה על גובה אחוזי הנכות שנקבעו


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגעי פוסט טראומה זכאים להליך ההכרה במסלול המהיר אם הם עונים על התנאים הבאים:
  • השתתפו ונפגעו באירוע מבצעי, באימון לקראת פעילות מבצעית או באירוע קרבי שמוכר למערכת הביטחון.
  • האירוע התרחש ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה להכרה.
   • הטיפול במסלול הירוק יינתן גם אם חלפו יותר מ-5 שנים לפגיעות שהתרחשו באירועי לחימה נרחבים (כגון מבצע צוק איתן, מבצע עופרת יצוקה, מבצע עמוד ענן, מלחמת לבנון השנייה וכו').
  • קיימת אבחנה ברורה ומפורטת, כולל תיעוד רפואי וטיפולי של פוסט טראומה (PTSD), חרדה, דיכאון או הפרעה נפשית אחרת שקשורה לדחק (סטרס) המיוחס לאירוע.
  • לפי התיעוד הרפואי היה רצף טיפולי/תסמיני מהאירוע ועד יום הגשת הבקשה להכרה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים קיום הרצף הטיפולי יאושר גם ללא תיעוד רפואי.
שימו לב
ניתן להגיש אבחנות שבוצעו על-ידי הגורמים הבאים:
 • היחידה לתגובות קרב באגף השיקום
 • עמותת נט"ל
 • גורם רפואי מטעם ארגון ביטחוני (צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וכו')
 • פסיכיאטר

שלבי ההליך

 • מגישים בקשה להכרה בנכות באמצעות טופס דיגיטלי או טופס ידני.
  • בבקשה באמצעות הטופס הדיגיטלי ניתן לעקוב אחרי הטיפול דרך האזור האישי באתר אגף השיקום. בתפריט יש ללחוץ על "מצב הטיפול בבקשה להכרה בנכות".
 • מצרפים את המסמכים כפי שמפורט בהכרה בנכות לחיילי חובה ומילואים או בהכרה בנכות למשרתי קבע.
 • קצין התגמולים מקבל את ההחלטה האם זכאים להעברה למסלול הירוק על סמך המידע הרפואי והעובדתי הקיים בתיק הבקשה, ללא איסוף תיק רפואי מלא וללא צורך בחוות דעת נוספת של מומחה רפואי.
 • בקשה שנמצאת מתאימה לטיפול במסלול הירוק מועברת ישירות לוועדה הרפואית, שתקבע את אחוזי הנכות.
 • ההליך מותנה בבדיקה של בחירת הזכאות מטעם משרד הביטחון מול הזכאות מטעם הביטוח הלאומי.

ערעור

 • מי שבקשתם להכרה בנכות נדחתה יכולים לערער על החלטת קצין התגמולים בפני ועדות הערעורים בבית משפט השלום (לרשימת ועדות הערר בבתי משפט השלום ראו באתר אגף השיקום).
 • יש להגיש את הערעור בתוך 30 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה. אפשר לבקש הארכה מיו"ר ועדת הערר בבית משפט השלום.
 • משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי חינם בהליך הערעור.
 • חשוב לדעת: אם קיים מידע משמעותי חדש אפשר לשלוח אותו לאגף השיקום שיבדוק את הצורך בבחינה מחודשת של הבקשה.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

 • מי שמעוניינים לערער על גובה אחוזי הנכות שקבעה הוועדה הרפואית יוכלו להיבדק שוב על-ידי ועדה רפואית עליונה (ועדה מדרג שני).
 • יש להגיש את הערעור בתוך 45 יום מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה.
  • אפשר לקבל אורכה לנימוקים של 60 יום נוספים (ובנסיבות מיוחדות עוד תוספת של 30 יום).
 • מגישים את הערעור ישירות למינהלה הרפואית במחוז שבו מטופלים.
 • הוועדה הרפואית העליונה מתקיימת במחוזות ירושלים וחיפה.
 • מי שמעוניינים לערער על החלטת הוועדה הרפואית העליונה יכולים לפנות לבית המשפט המחוזי, וזאת רק בשאלה משפטית (לא בנושאים רפואיים).
 • חשוב לדעת: קצין התגמולים גם רשאי להגיש ערעור על קביעת דרגת הנכות.

חשוב לדעת

 • לעורכי דין אסור לגבות שכר טרחה שמחושב לפי אחוזים מהוונים מהקצבאות וההטבות שנכי משרד הביטחון מקבלים ויקבלו (ראו החלטת ועדת שכ"ט מס' את 30/19 - לשכת עורכי הדין).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים