ועדי הורים מקומיים וכן ועד ארצי, מייצגים את ציבור ההורים והמשפחות של הדיירים בדיור החוץ ביתי


ועדי ההורים של מסגרות הדיור

 • לכל מסגרת דיור נבחר ועד המייצג את כל הורי הדיירים מול הנהלת המסגרת, מול ועד ההורים הארצי ומול גופים אחרים הקשורים למסגרת.
 • חברי הוועד נבחרים לתקופה של שלוש שנים באסיפה כללית.
 • ועד ההורים אמור להיפגש עם מנהל המסגרת לפחות פעם אחת בחודש.
 • חברי הוועד רשאים לבקר במסגרת הדיור בכל עת, כדי לוודא את פעילותה התקינה.
 • בפועל פועלים ועדי הורים ברוב מעונות הפנימייה, אך אינם פועלים במסגרות הדיור בקהילה.
 • לפרטים נוספים על ועדי הורים במעונות הפנימיה, ראו באתר אקים.

ועד ההורים הארצי בארגון אקים

 • ועד ההורים הארצי הוא הגוף הנבחר על ידי ההורים בכל הארץ.
 • תפקידי הוועד הארצי:
  • לפקח ולוודא שניתן טיפול נאות לדיירים במסגרות הדיור החוץ ביתי.
  • ליזום ולפתח פרויקטים, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים.
 • חברי הוועד נבחרים פעם בשלוש שנים על ידי האסיפה הכללית של ההורים.
 • לוועד ההורים הארצי יכולים להיבחר כחברים מי שהם חברי ועד הורים של אחת ממסגרות הדיור.
ראו גם

גורמים מסייעים

 • אקים ארגון ארצי של הורים ושל אנשים עם מוגבלות שכלית

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים