משרד הרווחה אחראי על השמתו של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרת דיור המתאימה עבורו
עם המעבר לדיור החוץ ביתי, נחתם הסכם זכויות וחובות בין הרשויות להורי הדייר
המדינה משלמת למסגרת הדיור "דמי החזקה" עבור השהייה והצרכים של כל דייר
הורים לילדים עד גיל 18 מחוייבים להשתתף בהוצאות החזקת ילדם במסגרת
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה


חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) קובע כי באחריותו של משרד הרווחה לספק לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מסגרות דיור, בהתאם לצרכיהם השונים והמשתנים. כל מסגרות המגורים נמצאות בפיקוחו של משרד הרווחה.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שנקבע על-ידי ועדת אבחון כי הוא מתאים להשמה במסגרת דיור חוץ ביתי.

תהליך מימוש הזכות

הסכם הורים

מימון מסגרות הדיור

 • המדינה משלמת למסגרת הדיור "דמי החזקה" עבור השהייה והצרכים של כל דייר.

דיירים שגילם עד 18

 • הורים לילדים עד גיל 18 מחוייבים להשתתף בהוצאות החזקת ילדם במסגרת. תשלום ההורים ניתן לרשות המקומית (ולא למסגרת).
 • גובה ההשתתפות הוא בהתאם לרמת ההכנסה של ההורים. הסכומים מופיעים בטבלה אותה ניתן לראות במחלקת לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • הנחות:
  • משפחה עם שני ילדים או יותר השוהים במסגרת, זכאית להנחה של עד 25% מדמי ההשתתפות לכל ילד. סכום ההשתתפות עבור כל ילד לא יהיה מתחת לסכום ההשתתפות הנמוך ביותר המופיע בטבלה.
  • משפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית) זכאית להנחה של 50% לכל ילד, כל עוד סכום ההשתתפות עבור כל ילד לא יהיה מתחת לסכום ההשתתפות המינימלי המופיע בטבלה. החישוב לגבי המשפחה יהיה כאילו היא מונה נפש נוספת אחת.

דיירים שגילם מעל 18

 • ככלל, הורים לבוגרים אינם מחוייבים בהשתתפות בדמי ההחזקה, שכן מעל גיל 18 החוק אינו מחייב הורים בתשלום מזונות לילדיהם.
 • קצבת הנכות, ששולמה לבוגר כל עוד התגורר בבית הוריו, תחולק כך:
  • 50% מקצבת הנכות מועברים ישירות למשרד הרווחה - למימון חלק מדמי ההחזקה במסגרת הדיור.
  • 20% מקצבת הנכות נשארים בידי ההורה/האפוטרופוס של הדייר.
  • 30% מקצבת הנכות עוברים לקרן הנקראת "קרן 30%", המיועדת לשיפור רווחת הדיירים במסגרות הדיור.
 • דיירים שיש להם הכנסות נוספות שלא מעבודה, עשויים להיות מחוייבים בסכום השתתפות נוסף בשיעור של מחצית מהכנסתם הנוספת, כל עוד הסכום שייוותר בידם לשימוש אישי לא יהיה נמוך מנקודת זיכוי אחת (235 ₪).
 • בכל מקרה, הסכום הכולל של ההשתתפות (80% מקצבת הנכות והסכום המועבר בשל ההכנסה הנוספת) לא יעלה על תעריף ההחזקה במסגרת שבה נמצא הדייר.

שינויים בגמלאות המוסד לביטוח לאומי

 • עם המעבר לדיור חוץ ביתי חלים שינויים בזכאות לגמלאות ולקצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • גמלת ילד נכה המשולמת לילד עד גיל 18, מתבטלת עם המעבר למסגרת דיור חוץ ביתי.
 • קצבת נכות כללית: 20% מתוך קצבת הנכות נשארים בידי ההורה/האפוטרופוס ו-80% מועברים למימון הדיור.
 • קצבת שירותים מיוחדים מתבטלת עם המעבר למסגרת דיור חוץ ביתי, שכן המסגרת אמורה לספק לדייר את כל השירותים שעבורם מיועדת הקצבה.
 • גמלת ניידות: דייר במסגרת דיור חוץ ביתי יכול להמשיך לקבל קצבת ניידות לחסרי רכב, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הוא בוגר (מעל גיל 18) שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או קטין (עד גיל 18) שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80%.
  • הוא יוצא מהמוסד ברכב לפחות 6 פעמים בחודש - לעבודה, לימודים או פעילות חברתית.
  • היציאות מהמוסד אינן ממומנות על ידי משרד הרווחה כחלק מפעילות המסגרת.
  • הדייר היה זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים או גמלת ילד נכה, לולא שהה במסגרת דיור חוץ ביתי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים