הקדמה:

ועדות הבחירות האזורית אחראיות על ניהול הבחירות לכנסת ועל ספירת הקולות בתום ההצבעה
חברי הוועדות האזוריות ממונים על ידי ועדת הבחירות המרכזית


מינוי ועדות הבחירות האזוריות

תפקיד הוועדות

 • ועדות הבחירות האזוריות אחראיות על ארגון הבחירות באזור עליו הן מופקדות והבטחת תקינותן.
 • הוועדות אחראיות, בין השאר, על:
  • בדיקת כל מקומות הקלפי שבתחומן ובחינת התאמתם.
  • גיוס, איוש והדרכת בעלי התפקידים ליום הבחירות.
  • הנפקת כתבי מינוי לחברי ועדות הקלפי ולמשקיפים.
  • פיקוח על מהלך ההצבעה ביום הבחירות.
  • קליטת תוצאות ההצבעה מוועדות הקלפי והעברת חומרי ההצבעה לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה.

הרכב הוועדה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים