ככלל, אדם בעל זכות הצבעה לכנסת, רשאי להצביע רק בקלפי בה הוא רשום, כפי שמצויין בהודעה לבוחר ובפנקס הבוחרים
במקרים מיוחדים המפורטים בהמשך, ניתן יהיה להצביע בקלפי אחרת מזו שרשומים אליה
הכניסה לתא ההצבעה מותרת לבוחר בלבד, למעט במקרים בהם הוא זקוק לליווי

המונח "קלפי" משמש לתיאור המקום (חדר/מבנה/חלל) שבו יושבת ועדת הקלפי ובה מוצבת תיבת ההצבעה- תיבת הקלפי.

 • בכל קלפי יושב מזכיר שהוא עובד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ושלושה חברים- נציגי סיעות שונות שוועדת הבחירות האזורית ממנה.
 • רשימות מועמדים חדשות או סיעות הכנסת היוצאת, שאין להן נציגים בקלפי, רשאיות לשלוח משקיפים לקלפיות.
 • ההרכב הסיעתי של כל אחת מהקלפיות נקבע בוועדת הבחירות המרכזית.
 • בשעות ההצבעה, לא יימצא בקלפי אף אדם מלבד חברי ועדת הקלפי (או ממלא מקומו של חבר הועדה שנעדר) משקיפים, מזכיר ועדת הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית, בוחרים שהותר להם להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא כוחו ושוטרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר.

הצבעה בקלפי

שעות הצבעה בקלפי

 • ביום הבחירות, הקלפי תהיה פתוחה להצבעה, ברצף וללא הפסקה, החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 22:00.
 • ביישובים קטנים, בהם מספר בעלי זכות הבחירה נמוך מ-350, הקלפי תהיה פתוחה, ברצף וללא הפסקה, החל מהשעה 08:00 ועד לשעה 20:00.
 • הקלפי תיסגר לפני שעת הסגירה הרשמית, רק אם כל בעלי זכות הבחירה הרשומים אליה כבר הצביעו.
 • מי שיגיע וייכנס למקום הקלפי בתוך שעות הפעילות יהיה זכאי להצביע, גם אם הצבעתו התעכבה מעבר לשעת הסגירה הרשמית. (לדוגמה: בוחרת שהתייצבה בקלפי בשעה 21:45, תהיה זכאית להצביע גם אם הצבעתה בפועל תהיה לאחר השעה 22:00).

אופן ההצבעה

 • ההצבעה בקלפי נעשית בשלבים הבאים:
 1. על הבוחר להזדהות בפני ועדת הקלפי, באמצעות אחת מהתעודות המזהות הבאות:
  • תעודת זהות ישראלית (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת חבר-כנסת.
 2. לאחר שאושרה זהותו של הבוחר הוא יקבל מעטפת הצבעה מוועדת הקלפי ויופנה לתא ההצבעה:
  • על תא ההצבעה לספק מסתור ופרטיות לבוחר, כך שלא יהיה ניתן לראות באיזה פתק הוא בוחר.
  • רק הבוחר עצמו רשאי להכנס לתא ההצבעה, למעט במקרים בהם הוא זקוק לליווי.
  • הבוחר מכניס את הפתק שבחר לתוך מעטפת ההצבעה וסוגר אותה (חשוב להקפיד לא להכניס יותר מפתק אחד למעטפה).
 3. לאחר בחירת הפתק וסגירת המעטפה, על הבוחר לשלשל את המעטפה לתיבת הקלפי אל מול עיני חברי ועדת הקלפי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים