הקדמה:

חוק אוויר נקי מגדיר זיהום אוויר כנוכחות באוויר של מזהם או פליטה של מזהם המהווה חריגה מערכי הפליטה המירביים המותרים על-פי חוק
למידע נוסף ראו חוק אוויר נקי

סעיף 2 לחוק אוויר נקי מגדיר זיהום אוויר כאחד מהמצבים הבאים:

  1. נוכחות באוויר של "מזהם" -
    • חומר המופיע בתוספת הראשונה לחוק.
    • חומר שנוכחותו באוויר גורמת או עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם, וכן בנכס או בסביבה, כולל קרקע, מים, חי וצומח.
    • חומר שנוכחותו באוויר גורמת או עלולה לגרום לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות.
  2. חריגה מערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימליות).
  3. פליטה של מזהם המהווה חריגה מערכי פליטה (ערכי פליטה הם ריכוז או כמות של מזהמים שפליטתם מותרת בקצב או באופן אחר שנקבע על-פי חוק).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות