הקדמה:

הוריו הביולוגיים של ילד שהושם במשפחת אומנה ממשיכים להיות דמויות מרכזיות המעורבות בתחומים השונים של חייו

כאשר ילד מושם במשפחת אומנה, הוריו הביולוגיים ממשיכים להיות דמויות מרכזיות בחייו:

  • ההורים ימשיכו להיות האפוטרופוסים הטבעיים של ילדם עד גיל 18, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת.
  • ההורים יהיו שותפים, ככל הניתן, בתכנונו של סידור האומנה ובכל שינוי שייעשה בנושאים השונים הקשורים לילדם.
  • אופיה של משפחת האומנה והזרם החינוכי שעל פיו יתחנך הילד (דתי, מסורתי או חילוני) ייקבעו בהתאם לרקע של הוריו.
  • ההורים יקבלו מידע שוטף על התקדמותו של הילד במשפחת האומנה.
  • ההורים יהיו אחראים למצב בריאותו של ילדם, ויהיה צורך בהסכמתם אם תידרש התערבות רפואית פולשנית.
  • ההורים ישמרו על קשר עם ילדם בהתאם לפרטים שנקבעו בתוכנית הטיפולית, או לפי החלטת בית המשפט לגבי אופי המפגשים ביניהם (תדירות, משך, ומיקום המפגשים). הצוות המקצועי יעודד את שמירת הקשר באמצעות השתתפות ההורים בפעילויות שונות (כגון אירועים של בית הספר, ימי הולדת וועדות הערכה לילד).
  • ההורים ימשיכו לקבל קצבת ילדים בתקופה שיתקיים סידור האומנה.
  • לקראת חזרתו של הילד למשפחתו, יינתן סיוע בהכנת ההורים והאחים שנמצאים בבית.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

  • הוראה 8.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם