זכותון זה מרכז את זכויותיהם הייחודיות של דיירי הדיור הציבורי בתהליכי התחדשות עירונית
מומלץ להיכנס לפורטל המלא או למדריך לתהליך התחדשות עירונית כדי ללמוד על שלבי התהליך במלואו


דיירי דיור ציבורי זכאים לזכויות שונות בהתחדשות עירונית מסוג פינוי-בינוי או תמ"א 38 (הריסה). הם רשאים לבחור לשוב לדירה שבה התגוררו לאחר השלמת הבנייה החדשה או לבקש לעבור לדירה אחרת. תשלום ועד הבית לא ישתנה לאחר הבנייה. תשלום שכר הדירה יישאר קבוע אף הוא, מלבד מקרים שבהם הדירה החדשה גדולה מכפי שיפורט בהמשך.

מי זכאי?

 • דיירים בדיור הציבורי בבניינים שעומדים לפני פרויקט בהתחדשות עירונית מסוג פינוי-בינוי או תמ"א 38 (הריסה).

אפשרות לסרב ולעבור לדירה אחרת

 • בדיור ציבורי, החברה המשכנת היא זו שחותמת עם היזם על העסקה להתחדשות עירונית, ולא הדיירים עצמם.
 • עם זאת, דיירים בדיור הציבורי יכולים לסרב להשתתף בהתחדשות העירונית, ובמקרה זה הם זכאים לעבור לדירה אחרת באותו יישוב או ביישוב אחר, לבחירתם.
 • הדירה שיקבלו תהיה בהתאם לתקרת המחיר הקבועה של המשרד לבינוי ושיכון.
 • הדיירים ייכנסו לרשימת המתנה לדירה, וכאשר תתפנה דירה מתאימה הם יוזמנו להתרשמות.
 • אזרחים ותיקים שעומדים בתנאים יוכלו לבחור גם לעבור לדיור מוגן.

עלויות מעבר דירה ושכירות בדירה החלופית

 • דיירים בדיור ציבורי שהסכימו להשתתף בתוכנית וחזרו לדירת התמורה (הדירה לאחר הבנייה), זכאים לכך שהיזם יממן את עלויות המעבר מהדירה ואת החזרה אליה.
 • בזמן הבנייה יממן היזם לדיירים את השכירות בדירה החלופית.
 • הדיירים ישלמו את התשלומים השוטפים (חשמל, מים וכדומה) בדירה החלופית.
שימו לב
כדי לשמור על רצף זכאות לדיור ציבורי, יש להמשיך ולשלם שכר דירה עבור הדירה הציבורית גם בתקופת הבנייה

תמורת הדירה לאחר הבנייה

 • גודל הדירה לאחר הבנייה יהיה עד 75 מ"ר ליחיד או לזוג.
 • עבור כל דייר נוסף, תינתן תוספת של 5 מ"ר לדירה.
 • בכל מקרה, גודל הדירה לא יעלה על 90 מ"ר לאחר השלמת הבנייה.
שימו לב
חריגה מגודל הדירה תגרור עלייה בתשלומי שכר דירה וועד בית, כמפורט בהמשך

תשלום שכר דירה בדירת התמורה

 • שכר הדירה לא יעלה לאחר הכניסה לדירה המחודשת.
 • עם זאת, אם הגדלת הדירה חרגה מהגודל שמפורט לעיל, הדיירים יהיו חייבים בשכר דירה נוסף עבור השטח שחורג מהגודל המרבי.

תשלום ועד בית לאחר הבנייה

 • תשלום ועד הבית לא יעלה מעבר לסכום ששולם בבניין הישן לפני הבנייה.
 • במקרה של חריגה מגודל הדירה בהתאם לגודל המשפחה כמפורט לעיל, הדיירים ישתתפו בחצי מהפרשי עלויות ועד הבית.

רכישת הדירה במחיר שהיה טרם הבנייה

 • מי שהתגוררו בדירה ציבורית יכולים לרכוש את דירת התמורה במחיר השמאות שהיה לפני הבנייה, בתנאים הבאים:
  • הם הגישו את הבקשה לרכישת הדירה לפני הריסת הבניין הישן.
 • קיבלו שמאות לפני הריסת הבניין הישן.
 • דיירים שירכשו את הדירה בזמן ניהול המשא ומתן או לאחר חתימת ההסכם בין החברה המשכנת לבין היזם, יתבקשו לחתום על שני מסמכים:
  1. ייפוי כח לטובת היזם
  2. הסכם עליו חתמה "עמידר החדשה" מול היזם במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית
שימו לב
מחיר רכישת הדירה יהיה בהתאם לשמאות לפני הבנייה, אך בצמוד למדד תשומות הבנייה

תהליך מימוש הזכות

 • החברה המשכנת חייבת ליידע בכתב את הדיירים על הזכויות הבאות:
  • זכותם לדירה מחודשת לאחר הבנייה או לחלופות האחרות, כגון מעבר לדירה אחרת.
  • זכותם לכך שעלויות ועד הבית ושכר הדירה לא יעלו לאחר סיום הבנייה, בכפוף למגבלות גודל דירת התמורה.
 • דייר המבקש חלופת דיור אחרת או מבקש לרכוש את הדירה, צריך לפנות לחברה המשכנת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים