אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

כל אזרח ותושב ישראל רשאי לשנות את כתובתו (מענו) ברישומי רשות האוכלוסין וההגירה
במקרים מסוימים יש להציג הוכחות ואישורים התומכים בשינוי הכתובת
ניתן לבצע את השינוי באופן מקוון (באינטרנט), בעמדות שירות עצמי ובאמצעות פקיד בלשכה
במקרים מסוימים יש חובה להתייצב בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה כדי לשנות כתובת


הערת עריכה
לשנות את השם של הערך, זו לא בקשה, זו הודעה (למעט מקרים מסוימים שיש לפקיד שיקול דעת לסרב). להשאיר פשוט שינוי כתובת (מען) במרשם האוכלוסין
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:01, 5 ביוני 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. מעל גיל 16.
  2. אזרח מדינת ישראל (כולל מי שמחזיק באשרת עולה, תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע).
  3. נמצא במדינת ישראל כתושב (מרכז חייו הוא במדינת ישראל ולא בחו"ל).
הערת עריכה
לבדוק אזרח/תושב הבדלים. כנראה רק מגיל 18 (ללא נוכחות הורים) ומתחת עם נוכחות/הסכמה. לפי הטופס אפשר להבין שמתחת לגיל 18 חייבים.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:01, 5 ביוני 2019 (IDT)

שלבי ההליך

=הגעה אישית ללשכה

הערת עריכה
צריך לבדוק מה הכוונה ל"מקום מגוריכם שמצוין בגוב. האם ללשכה בכתובת החדשה או הישנה (אם אלו לשכות שונות). בנוהל מצוין בסע' 4.12 ש"בבקשה לשינוי מישוב אחד לישוב אחר והבקשה לשינוי מען הוגשה בלשכה של הישוב הקודם, יש לדרוש הסבר ראיות לכתובת החדש", מכאן אני מסיק שניתן בגדול בכל לשכה להגיש את זה זה, פשוט ההליך יהיה שונה, לכן בינתיים משאיר את זה כמו בגוב.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:11, 9 ביולי 2019 (IDT)

למי ואיך פונים

 • יש למלא את טופס ההודעה על שינוי מען.
 • לטופס יש לצרף את ספח תעודת הזהות של האדם עבורו מבוקש השינוי ומסמכים נוספים, בהתאם לסיבת השינוי:
הערת עריכה
לבדוק את העניין עם חוזי השכירות, האם לזו הכוונה כשרשום בסעיף 2.2 בהודעה "צירוף יפוי כוח (מכתב) ותעודת הזהות של ההורה/אחר (בעל המען)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:01, 5 ביוני 2019 (IDT)

מקרים שבהם יש להתייצב באופן אישי בלשכה לצורך שינוי כתובת

 • במקרים הבאים, שינוי הכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין יתאפשר רק על-ידי התייצבות אישית בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה:
  • שינוי הכתובת לכתובת של ההורים או לכתובת של אדם אחר- יש להציג אישור המוכיח את הסכמתם או מכתב הסבר כתוב על השינוי בצירוף תעודת זהות של בעל הכתובת אליה מבקשים לעבור.
הערת עריכה
מה הכוונה אישור המוכיח הסכמה? מכתב בחתימת ההורים? ומה השוני בין זה לבין מכתב הסבר כתוב? כתוב על ידי המבקש או על ידי בעלי הכתובת? והאם צריך לצרף את תעודת הזהות עצמה או צילום שלה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:21, 6 ביוני 2019 (IDT)
  • שינוי כתובת יותר מפעם אחת בתקופה של 12 חודשים- יש להציג הוכחה למגורים או הסבר כתוב לשינוי הנוסף.
הערת עריכה
מה זו הוכחה למגורים? חשבונות רשומים ע"ש? הסבר כתוב- מה זה בעצם אומר?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:21, 6 ביוני 2019 (IDT)
  • שינוי הכתובת לכתובת קודמת המופיעה במרשם האוכלוסין- יש להציג הוכחה למגורים או הסבר כתוב לשינוי.

המבקשים לשנות את כתובתם ליישוב קטן (המונה עד 15,000 תושבים), נדרשים להציג אישור של מזכיר הישוב בפני עובד הלשכה. חיילים בשירות פעיל או סטודנטים להורים ששינו את כתובתם, ונרשמו בכתובת הקודמת של הוריהם, אינם זקוקים להסכמת הוריהם להירשם בכתובת החדשה, אך חייבים לעשות זאת באופן אישי בלשכה. ילדים מתחת לגיל 18 להורים גרושים או פרודים, נדרשים להציג את הסכמת ההורה המתגורר בכתובת המבוקשת. המבקשים לשנות את כתובתם לאילת, נדרשים להגיש את הבקשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה באילת, בצירוף הוכחות למגורים בעיר.

הערת עריכה
לבדוק האם ניתן לבצע את השינוי בכל לשכה, או רק בלשכה המשויכת לכתובת אליה מבקשים לעבור. גם לבדוק מה קורה במקרה של הורות משותפת
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:13, 6 ביוני 2019 (IDT)

שינוי כתובת לכתובת ההורים או לכתובת של אדם אחר

 • שינוי הכתובת ייכנס לתוקף באופן מיידי ותקבלו את ספח תעודת הזהות החדש בלשכה רשות האוכלוסין וההגירה.

שינוי כתובת בשם ההורים או בשם אדם אחר

 • שינוי הכתובת ייכנס לתוקף באופן מיידי ותקבלו את ספח תעודת הזהות החדש בלשכה רשות האוכלוסין וההגירה.

צורות הגשה

 • מילוי מקוון והדפסה
 • הדפסה ומילוי ידני
 • שליחה בדואר
 • עמדת שירות עצמי
 • לשכה
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון (באינטרנט) באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.
  • על מנת להירשם למערכת יש למסור מספר תעודת זהות, תאריך הנפקת תעודת הזהות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד וכרטיס אשראי הרשום ע"ש המבקש.


שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

 • יש להודיע על שינוי הכתובת בתוך 30 ימים מיום השינוי.
הערת עריכה
לפי סע' 1.1 בנוהל
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:53, 9 ביולי 2019 (IDT)


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים