הקדמה:

כל אזרח רשאי לשנות את שמו (פרטי או משפחה) במרשם האוכלוסין, שקובע את השם בתעודת הזהות, בדרכון, ובכל מסמך רשמי אחר
לא ניתן לשנות את השם יותר מפעם ב-7 שנים, למעט מקרים חריגים
קטינים יכולים לשנות את שמם הפרטי באישור ההורים או באישור בית משפט (ואת שם משפחתם רק באישור מבית המשפט)
שינוי השם כרוך בתשלום (110 ש"ח נכון לינואר 2021)
למידע נוסף ראו שינוי שם פרטי ושינוי שם משפחה באתר רשות האוכלוסין וההגירה

שמו של אדם המופיע במרשם האוכלוסין, ואשר ניתן לו עם לידתו, הוא זה שיופיע גם בשאר התעודות הרשמיות (תעודת זהות, דרכון וכו').

 • כל אזרח מעל גיל 16 רשאי לשנות את שמו ולהוציא תעודות חדשות עם השם המעודכן.
 • הליך שינוי השם כולל גם בקשה של אדם להוספת שם (פרטי או משפחה) או הסרת שם (פרטי או משפחה).
 • קטין רשאי לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו, ואם הם מתנגדים הוא רשאי להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • הוריו של קטין שטרם מלאו לו 10 שנים רשאים לשנות את שמו הפרטי אך חובה עליהם לתת לו הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין ולתת להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.
 • אפוטרופוס של אדם שמונה לו אפוטרופוס יכול לשנות את שמו הפרטי ואת שם משפחתו של האדם, באישור בית המשפט, לאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות להביע את דעתו, אם הוא מסוגל לכך.
 • אם מלאו לקטין 10 שנים והוא מסרב לשינוי השם, ניתן יהיה לשנות את השם רק לאחר קבלת אישור מבית המשפט לענייני משפחה.
 • השינוי נעשה במשרד הפנים, והוא כרוך בתשלום.

מי זכאי?

 • כל אזרח מעל גיל 18.
  • לאדם בגיר שמונה לו אפוטרופוס, האפוטרופוס רשאי לשנות את שמו של האדם, באישור בית המשפט, ובלבד שניתנה לאדם הזדמנות להביע את דעתו ורגשותיו בעניין, אם הוא מסוגל לכך.
 • קטינים מתחת לגיל 18:
  • לקטינים המעוניינים לשנות את שמם הפרטי נדרש אישור מהוריהם, או פסק דין הצהרתי מבית המשפט לענייני משפחה - אם ההורים מתנגדים לשינוי השם.
  • לקטינים המעוניינים לשנות את שם משפחתם נדרש פסק דין הצהרתי מבית המשפט לענייני משפחה.
 • הורים של קטין מתחת לגיל 10 רשאים לשנות את שמו של ילדם לאחר שנתנו לו הזדמנות לחוות את דעתו והתחשבו בה.
 • הורים של קטין מעל גיל 10 רשאים לשנות את שמו של ילדם אם הוא לא מסרב לשינוי, או אם בית המשפט לענייני משפחה אישר את השינוי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) באזור המגורים.
 • אם השירות מבוקש עבור קטין מתחת לגיל 10 שאין לו דרכון, אין חובת נוכחות אישית שלו, אך הוריו צריכים להצהיר את ההצהרה הבאה: "ניתנה לילדנו הקטין ההזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין שינוי השם, ונתנו להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו".
 • יש להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודות זהות.
  • דרכון (אם יש).
  • תמונת פספורט עדכנית (רצוי יותר מאחת).
  • ספח תעודת הזהות של בן/בת הזוג (אם המבקש רשום בו).
  • פסק דין הצהרתי של בית המשפט לענייני משפחה המאשר את שינוי השם לקטין (כאשר מדובר בקטין המעוניין להחליף את שם המשפחה, או כאשר קיימת מחלוקת בינו לבין הוריו על שינוי שמו הפרטי).
 • יש לשלם בלשכה 110 ש"ח לכל בן משפחה מעל גיל 18 (נכון לינואר 2021). חיילים בשירות חובה, משרתי שירות לאומי-אזרחי ואנשי מילואים זכאים ל-50% הנחה.
 • יש למלא טופס בקשה לשינוי שם, הכולל את הפרטים האישיים של המבקש, השם החדש (או הנוסף) שבו הוא מעוניין, ונימוקי הבקשה.
 • המבקש נדרש לנמק את בקשתו לשינוי השם בכתב. עם זאת, לפקיד הרישום אסור להתנגד לבקשת השינוי על בסיס נימוקי הבקשה.
 • לאחר שינוי השם תונפק למבקש תעודת זהות חדשה (וגם דרכון, אם היה לו).
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

פסילת שינוי שם

 • שר הפנים רשאי לפסול שינוי שם, אם הוא סבור שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. השר רשאי לפסול את השם הספציפי שנבחר בלבד ואינו רשאי להתנגד לעצם הבקשה לשינוי השם.
 • שר הפנים לא יאשר שינוי שם למי שהורשע בביצוע עבירת מין כבגיר (כלומר, העבירה בוצעה כאשר היה מעל גיל 18). השר רשאי לאשר את השינוי רק אם הוא משוכנע שאין בשינוי השם כדי להטעות את הציבור או לפגוע בתקנת הציבור.
 • השר אינו רשאי לפסול שם מהסיבה שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור (למשל כשבני זוג לא-נשואים בוחרים להחליף את שם משפחתם, או שאחד מהם מבקש להוסיף לשם משפחתו את שם משפחתו של בן זוגו). האיסור על פסילת שינוי שם מטעם זה חל גם במקרה של בני זוג מאותו מין.
 • שר הפנים רשאי להסמיך את פקיד הרישום לפסול שינוי שם במקומו.

ערעור

 • אם פקיד הרישום (או מי שהשר העביר אליו את הסמכות לפסול שינוי שם) מסרב לשינוי השם, ניתן לפנות לשר לקבלת הכרעתו הסופית.
 • על החלטה של שר הפנים לפסול שינוי שם ניתן לערער באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לשנות את השם יותר מאחת ל-7 שנים. במקרה שמעוניינים בשינוי השם שוב לפני תום התקופה, ניתן לפנות בבקשה מנומקת בכתב לשר הפנים.
 • אם השם המבוקש הוא חזרה לשם קודם, או צירוף של השם הקודם לשם נוכחי, הבקשה תועבר למנהל הלשכה לצורך החלטתו, והוא רשאי לאשר את השינוי גם אם טרם חלפו 7 שנים.
טיפ
 • מי שמבקש לשנות את שם משפחתו בעקבות גירושין, רשאי לעשות זאת גם אם טרם חלפו 7 שנים ממועד שינוי השם.
 • ניתן לחזור לשם המשפחה הקודם, או לשאת שני שמות משפחה לכל היותר.
 • במשך 7 השנים שלאחר שינוי השם, השם הקודם יופיע בספח בתעודת הזהות, ובסוגריים בדרכון.
טיפ
לאחר שינוי השם במרשם, מומלץ למי ששינה את שמו לפנות לגופים שונים, כגון: בנקים שבהם הוא מנהל חשבון, מוסדות חינוך שהוא לומד בהם וגופים אחרים שעמם יש לו קשר ופרטיו האישיים נמסרו להם לפני שינוי השם, כדי לבדוק אם יש צורך בעדכון השם החדש ברישומיהם.
 • כאשר שינוי השם הוא מזכר לנקבה או להפך, פקיד הרישום מחויב להסכים לבקשת השינוי, ללא קשר לביצוע הליך רפואי לשינוי מין או לשינוי רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין.
 • הליך שינוי השם כולל גם בקשה של אדם להוספת שם (פרטי או משפחה) או הסרת שם (פרטי או משפחה).
 • החל מ-01.07.2019, תשלום עבור שירותים בלשכות יתאפשר רק באמצעות כרטיס אשראי ורק בתנאי שבעל הכרטיס נוכח.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות