שינוי השם במרשם האוכלוסין (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל אזרח זכאי לשנות את שמו (פרטי או משפחה) במרשם האוכלוסין, הקובע את השם בתעודת הזהות, בדרכון, ובכל מסמך רשמי אחר
לא ניתן לשנות את השם יותר מפעם ב-7 שנים, למעט מקרים חריגים
קטינים יכולים לשנות את שמם באישור ההורים או באישור בית משפט
שינוי השם כרוך בתשלום (115 ש"ח נכון למרץ 2018)
למידע נוסף ראו שינוי שם פרטי ושינוי שם משפחה באתר השירותים והמידע הממשלתי

שמו של אדם המופיע במרשם האוכלוסין, ואשר ניתן לו עם לידתו, הוא זה שיופיע גם בשאר התעודות הרשמיות (תעודת זהות, דרכון וכו').

 • כל אזרח מעל גיל 16 רשאי לשנות את שמו ולהוציא תעודות חדשות עם השם המעודכן.
 • הליך שינוי השם כולל גם בקשה של אדם להוספת שם (פרטי או משפחה) או הסרת שם (פרטי או משפחה).
 • קטין רשאי לשנות את שמו הפרטי בהסכמת הוריו, ואם הם מתנגדים הוא רשאי להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • הוריו של קטין שטרם מלאו לו 10 שנים רשאים לשנות את שמו הפרטי אך חובה עליהם לתת לו הזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין ולתת להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.
 • אם מלאו לקטין 10 שנים והוא מסרב לשינוי השם, ניתן יהיה לשנות את השם רק לאחר קבלת אישור מבית המשפט לענייני משפחה.
 • השינוי נעשה במשרד הפנים, והוא כרוך בתשלום.

מי זכאי?

 • כל אזרח מעל גיל 18 רשאי לשנות את שמו במרשם האוכלוסין.
 • קטינים מתחת לגיל 18 רשאים לשנות את שמם במרשם האוכלוסין באישור הורים בלבד או באישור בית המשפט לענייני משפחה (אם ההורים מתנגדים לשינוי).
 • הורים של קטין מתחת לגיל 10 רשאים לשנות את שמו של ילדם הקטין לאחר שנתנו לו הזדמנות לחוות את דעתו והתחשבו בה.
 • הורים של קטין מעל גיל 10 רשאים לשנות את שמו של ילדם הקטין אם הוא לא מסרב לשינוי או אם בית המשפט לענייני משפחה אישר את השינוי.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • יש להגיע באופן אישי ללשכת מינהל האוכלוסין (משרד הפנים) באזור המגורים.
 • אם גילו של המבקש מתחת ל- 18, עליו להגיע עם הוריו.
 • יש להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • דרכון (אם יש).
  • תמונת פספורט עדכנית (רצוי יותר מאחת).
  • ספח תעודת הזהות של בן/בת הזוג (אם המבקש רשום בו).
  • החלטה של בית משפט לענייני משפחה המאשרת את שינוי השם (כאשר מדובר בקטין וקיימת מחלוקת בינו להוריו על שינוי השם).
 • יש למלא טופס בקשה לשינוי שם, הכולל את הפרטים האישיים של המבקש, השם החדש (או הנוסף) שבו הוא מעוניין, ונימוקי הבקשה.
 • המבקש נדרש לנמק את בקשתו לשינוי השם בכתב. עם זאת, לפקיד הרישום אסור להתנגד לבקשת השינוי על בסיס נימוקי הבקשה.
 • לאחר שינוי השם תונפק למבקש תעודת זהות חדשה (וגם דרכון, אם היה לו).
 • ההליך כרוך בתשלום (115 ש"ח נכון למרץ 2018).

הסכמה או סירוב של משרד הפנים לשינוי

 • שר הפנים רשאי לפסול שינוי שם, אם הוא סבור שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. השר רשאי לפסול את השם הספציפי שנבחר בלבד ואינו רשאי להתנגד לעצם הבקשה לשינוי השם.
 • החוק קובע שאסור לשר לפסול את שינוי השם מן הטעם שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור (למשל כשבני זוג לא-נשואים בוחרים להחליף את שם משפחתם, או שאחד מהם מבקש להוסיף לשם משפחתו את שם משפחתו של בן זוגו). האיסור על פסילת שינוי שם מטעם זה חל גם במקרה של בני זוג מאותו מין.
 • שר הפנים רשאי להסמיך את פקיד הרישום לפסול שינוי שם במקומו.

ערעור

 • על-פי סעיף 24 לחוק השמות, אם פקיד הרישום ( או מי שהשר העביר אליו את הסמכות לפסול שינוי שם) מסרב לשינוי השם, ניתן לפנות לשר לקבלת הכרעתו הסופית.
 • על החלטה של שר הפנים לפסול שינוי שם ניתן לערער באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט.
  הערת עריכה
  לבדוק אם זו עתירה מינהלית לבימ"ש לעניינים מינהליים או עתירה לבג"ץ. בעבר זה היה בבג"ץ
  הערה מאת שרון הורנשטיין 08:37, 30 באפריל 2012 (IDT)

חשוב לדעת

 • על-פי סעיף 20 לחוק השמות, לא ניתן לשנות את השם יותר מאחת ל-7 שנים. במקרה שמעוניינים בשנוי השם שוב לפני תום התקופה, ניתן לפנות בבקשה מנומקת בכתב לשר הפנים.
 • במשך 7 השנים שלאחר שינוי השם, השם הקודם יופיע בספח בתעודת הזהות ובסוגריים בדרכון (תק' 4 לתקנות מרשם האוכלוסין (רישום בתעודת זהות), התש"ן-1990, תק' 3 לתקנות השמות, תשל"ה-1975). ניתן לפנות בכתב לשר הפנים ולבקש את מחיקת השם הקודם מהספח גם לפני שחלפה התקופה.
טיפ
לאחר שינוי רישום השם מומלץ לפנות לגופים שונים, כגון: בנקים שבהם מנהל אותו אדם חשבון, מוסדות חינוך בה הוא לומד, ולגופים אחרים שעמם יש לאותו אדם קשר ושפרטיו האישיים נמסרו להם לפני שינוי השם, ולבדוק אם יש צורך בעדכון השם החדש ברישומיהם.
 • כאשר שינוי השם הוא מזכר לנקבה או להיפך, פקיד הרישום מחוייב להסכים לבקשת השינוי, ללא קשר לביצוע הליך רפואי לשינוי מין או לשינוי רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין.
 • הליך שינוי השם כולל גם בקשה של אדם להוספת שם (פרטי או משפחה) או הסרת שם (פרטי או משפחה).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • חוק השמות
 • תקנות מרשם האוכלוסין (רישום בתעודת זהות), התש"ן-1990
 • תקנות השמות, תשל"ה-1975


מקורות