כל אזרח רשאי לשנות את שמו (פרטי או משפחה) במרשם האוכלוסין. השם ישונה בהתאם בכל המסמכים הרשמיים
לא ניתן לשנות את השם יותר מפעם ב-7 שנים, מלבד במקרים מסוימים
קטינים יכולים לשנות את שמם הפרטי באישור ההורים או באישור בית משפט (ואת שם משפחתם רק באישור מבית המשפט)
שינוי השם כרוך בתשלום אגרה
ראו שינוי שם פרטי ושינוי שם משפחה באתר רשות האוכלוסין וההגירה

שמו של אדם שניתן לו עם לידתו רשום במרשם האוכלוסין ויופיע בשאר התעודות הרשמיות (תעודת זהות, דרכון וכו').

 • מי שמעוניינים בכך, יכולים לשנות את שמם ולהוציא תעודות חדשות עם השם המעודכן.
 • הליך שינוי השם יכול לכלול גם בקשה להוספת שם (פרטי או משפחה) או הסרת שם (פרטי או משפחה).

מי זכאי?

 • כל אזרח מעל גיל 18.
 • קטינים מתחת לגיל 18:
  • קטינים שמעוניינים לשנות את שמם הפרטי צריכים לקבל אישור מהוריהם. אם ההורים מתנגדים לשינוי השם, הקטינים צריכים לקבל פסק דין הצהרתי מבית המשפט לענייני משפחה.
  • קטינים שמעוניינים לשנות את שם משפחתם צריכים לקבל פסק דין הצהרתי מבית המשפט לענייני משפחה.
 • הורים של קטין מתחת לגיל 10 רשאים לשנות את שמו של ילדם אחרי שנתנו לו הזדמנות להביע את דעתו והתחשבו בה.
 • הורים של קטין מעל גיל 10 רשאים לשנות את שמו של ילדם אם הוא לא מסרב לשינוי, או אם בית המשפט לענייני משפחה אישר את השינוי.
 • אפוטרופוס שמונה לאדם (לקטין או לבגיר) רשאי לשנות את שמו של האדם באישור בית המשפט, ובתנאי שאותו אדם קיבל הזדמנות להביע את דעתו ורגשותיו בנושא (אם הוא מסוגל לכך).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לשינוי שם, שכולל את הפרטים האישיים של המבקש, השם החדש (או הנוסף) שבו הוא מעוניין, ונימוקי הבקשה.
 • יש להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) באזור המגורים (יש לקבוע תור מראש).
 • בהחלפת שם לקטין מתחת לגיל 10 שאין לו דרכון, אין חובת נוכחות אישית שלו, אך הוריו צריכים להצהיר את ההצהרה הבאה: "ניתנה לילדנו הקטין ההזדמנות להביע את עמדתו, רצונו ורגשותיו בעניין שינוי השם, ונתנו להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו".
 • יש להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודות זהות.
  • דרכון (אם יש).
  • ספח תעודת הזהות של בן/בת הזוג (אם המבקש רשום בו).
  • פסק דין הצהרתי של בית המשפט לענייני משפחה שמאשר את שינוי השם לקטין (אם מדובר בקטין שמעוניין להחליף את שם המשפחה, או שקיימת מחלוקת בינו לבין הוריו על שינוי שמו הפרטי).
 • יש לשלם בלשכה אגרה בסך 125 ₪ לשינוי שם פרטי ו-125 ₪ לשינוי שם משפחה (נכון לינואר 2024).
  • התשלום בלשכות יתאפשר רק באמצעות כרטיס אשראי ובתנאי שבעל הכרטיס נוכח.
  • חיילים בשירות חובה, משרתי שירות לאומי-אזרחי ואנשי מילואים זכאים ל-50% הנחה.
 • המבקשים יצטרכו לנמק בכתב את הבקשה לשינוי השם. עם זאת, לפקיד הרישום אסור להתנגד לבקשת השינוי על בסיס נימוקי הבקשה.
 • לאחר שינוי השם תונפק למבקש תעודת זהות חדשה, תעודה המעידה על שינוי שם (בעברית בלבד) וגם דרכון, אם היה לו.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

פסילה של שינוי שם

 • שר הפנים רשאי לפסול שינוי שם, אם הוא סבור שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. השר רשאי לפסול את השם הספציפי שנבחר בלבד ואינו רשאי להתנגד לעצם הבקשה לשינוי השם.
 • שר הפנים לא יאשר שינוי שם למי שהורשע בביצוע עבירת מין כבגיר (כלומר, העבירה בוצעה כאשר היה מעל גיל 18). השר רשאי לאשר את השינוי רק אם הוא משוכנע שאין בשינוי השם כדי להטעות את הציבור או לפגוע בתקנת הציבור.
 • השר אינו רשאי לפסול שם מהסיבה שהשם נבחר בעקבות קשר בין ידועים בציבור (למשל כשבני זוג לא-נשואים בוחרים להחליף את שם משפחתם, או שאחד מהם מבקש להוסיף לשם משפחתו את שם המשפחה של בן זוגו). האיסור על פסילה של שינוי שם מסיבה זו חל גם במקרה של בני זוג מאותו מין.
 • שר הפנים רשאי להסמיך את פקיד הרישום לפסול שינוי שם במקומו.

ערעור

 • אם פקיד הרישום (או מי שהשר העביר אליו את הסמכות לפסול שינוי שם) מסרב לשינוי השם, ניתן לפנות לשר לקבלת הכרעתו הסופית.
 • על החלטה של שר הפנים לפסול שינוי שם ניתן לערער באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

שינוי השם פעם נוספת

 • מגיל 18 לא ניתן לשנות את השם יותר מפעם אחת בכל 7 שנים. אם מעוניינים בשינוי השם שוב לפני תום התקופה, ניתן להגיש בקשה מנומקת בכתב ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה.
 • אם השם המבוקש הוא חזרה לשם קודם או צירוף של השם הקודם לשם נוכחי, הבקשה תועבר למנהל הלשכה שרשאי לאשר את השינוי גם אם טרם חלפו 7 שנים.
 • במשך 7 השנים שלאחר שינוי השם, השם הקודם יופיע בספח בתעודת הזהות, ובסוגריים בדרכון.
 • מי שמבקשים לשנות את שם משפחתם בעקבות נישואין או גירושין, רשאים לעשות זאת גם אם טרם חלפו 7 שנים משינוי השם בפעם הקודמת (בגירושין ניתן לחזור לשם המשפחה הקודם או לשאת שני שמות משפחה לכל היותר).

חשוב לדעת

טיפ
לאחר שינוי השם במרשם, מומלץ למי ששינה את שמו לפנות לגופים שונים, כגון: בנקים שבהם הוא מנהל חשבון, מוסדות חינוך שהוא לומד בהם וגופים אחרים שעמם יש לו קשר ופרטיו האישיים נמסרו להם לפני שינוי השם, כדי לבדוק אם יש צורך בעדכון השם החדש ברישומיהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות