אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חייל או קצין בודד בשירות חובה זכאי להנחה בתשלום המסים בשחרור חבילה מן המכס לשימושו העצמי, פעם אחת בשנה קלנדרית
ניתן לקבל את ההנחה מראש או לקבל החזר כספי בדיעבד
ההנחה תהיה בסכום של עד 30 דולר מסך כל המסים בהם חייבת החבילה
לפרטים נוספים ראו אתר רשות המסים


חייל או קצין המוכר כחייל בודד בשירות חובה, רשאי לשחרר מן המכס אחת לשנה קלנדרית חבילה הנשלחת מחו"ל על שמו ומיועדת לשימושו העצמי, בהנחה מתשלום המסים.

ההנחה בסכום השווה ל–30 דולר מסה"כ המסים החלים על החבילה. סכום זה יכוסה ע"י משרד הביטחון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על החייל לפנות לסגל הת"ש ביחידתו, לקבל טופס "הנחה מתשלום מסים – שחרור חבילה לאוכלוסיית הבודדים המובהקים בצה"ל" ("טופס הפנייה"), חתום על ידי הגורם הצבאי בסגל הת"ש, ולפעול למימוש הזכאות בהתאם לנסיבות העניין כמפורט להלן:

קבלת הנחה מראש לפני תשלום המסים

  • יש לפנות ליחידת מכס דואר חבילות הרלוונטית באמצעות טופס ערעור של דואר ישראל או באמצעות פנייה בכתב בה יפורטו כל פרטי החבילה, בצירוף מספר החבילה, צילום תעודת חוגר ו"טופס הפניה".
  • בהתאם לבחינה ואישור הזכאות על ידי גורם מהמכס, יישלח טופס חיוב מופחת מעודכן לסניף הדואר הרלוונטי עם העתק לחייל.
  • לאחר הפחתת המסים כאמור, שחרור החבילה יתבצע בכפוף לתשלום יתרת המסים, ככל שישנה, בסניף הדואר.

קבלת החזר כספי לאחר תשלום המסים

  • במקרה ששולמו מלוא המסים והחבילה נמצאת ברשות החייל, ניתן לממש את הזכאות בדיעבד.
  • כדי לקבל את החזר המסים, על הזכאי להגיש בקשה ליחידת המכס הרלוונטית בצרוף צילום תעודת חוגר, "טופס הפניה" ומספר החבילה, יחד עם צילום קבלה בגין התשלום וצילום צ'ק או מסמך אחר המעיד על פרטי חשבון הבנק המתנהל על שמו.
  • החזר המסים בהתאם להוראה זו, ישולם ישירות לחשבון הבנק המופיע במסמכים המעידים על פרטיו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים