אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חברות ביטוח שצירפו לקוחות לביטוח תאונות אישיות מאז ינואר 2014 חייבות לקבל אישור מחודש מהמבוטחים
אם המבוטח לא ייתן אישורו לפוליסה, יוחזר לו הכסף שנגבה ממנו רטרואקטיבית החל מינואר 2014
מבוטחים שהגישו תביעה בגין הפוליסה או התעניינו בה מיוזמתם לא יהיו זכאים להחזר


החל ב-15.11.2015 יידרשו חברות הביטוח ליזום שיחות טלפוניות לכל המבוטחים שצורפו לביטוח תאונות אישיות מאז ינואר 2014 ולקבל את הסכמתם מחדש.

 • אם לא יקבלו את הסכמת המבוטח, יידרשו החברות להשיב את הכסף שנגבה רטרואקטיבית.
 • מבוטחים שניצלו את הפוליסה והגישו תביעה מכוחה לא יהיו זכאים להחזר מחברות הביטוח.
 • אם פוליסת הביטוח נערכה כתוצאה מפניה יזומה של המבוטח עצמו ולא ביוזמת חברת הביטוח, המבוטח לא יהיה זכאי להחזר.

מי זכאי?

 • מי שצורף לביטוח תאונות אישיות מאז ינואר 2014 ואשר עונה על שני התנאים הבאים:
  1. ההצטרפות לביטוח נעשתה כתוצאה מפנייה יזומה של חברת הביטוח, ולא בעקבות פנייה של המבוטח עצמו שהתעניין בפוליסה;
  2. מאז הצטרפותו לביטוח לא הגיש המבוטח תביעה מכוח הפוליסה.

תהליך מימוש הזכות

 • האחריות לביצוע שיחות הטלפון, שבהן יתבקשו הלקוחות לתת את הסכמתם המחודשת, חלה על חברות הביטוח בלבד.
 • מבוטח שלא ייתן הסכמתו המחודשת לביטוח, יהיה זכאי להחזר כספי של כספי הביטוח שנגבו ממנו.

חשוב לדעת

 • חברות הביטוח מחויבות לסיים את תהליך האישור החוזר מול הלקוחות עד סוף מארס 2016.

גורמי ממשל