אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מקבלי קצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) שהכנסותיהם ממקורות אחרים אינן עולות על 528 ש"ח לחודש פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי קצבת אזרח ותיק פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי במקרים שיפורטו.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת אזרח ותיק בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אין לו הכנסות מלבד לקצבת אזרח ותיק.
  • יש לו הכנסות ממקורות אחרים בנוסף לקצבה, אך הן אינן עולות על 528 ש"ח בחודש (5% מהשכר הממוצע במשק), נכון ל- 2021.

תהליך מימוש הזכות

 • הפטור אמור להינתן אוטומטית.
 • במקרה שהפטור לא ניתן באופן אוטומטי, יש לדווח לסניף הביטוח הלאומי במקום המגורים על העיסוק וההכנסות בטופס דין וחשבון רב שנתי.

חשוב לדעת

 • אם מקבל קצבת אזרח ותיק עובד והכנסתו מעבודה עולה על 528 ש"ח בחודש, יש לשלם עבורו דמי ביטוח:
  • עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה.
  • עבור עובד שכיר, המעסיק ישלם את חלקו בדמי הביטוח לענפים נפגעי עבודה ופשיטת רגל.
 • למקבלי קצבת אזרח ותיק מנוכים דמי ביטוח בריאות מסכום הקצבה בלבד (מקבלי הקצבה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מכל הכנסה אחרת, כולל הכנסה מעבודה או מפנסיה). למידע נוסף ראו דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבת זיקנה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים